Anafora, biskop Thomas, Stefanusalliansen

På retreatstedet Anafora i Egypt er kirken et sentralt midtpunkt. Foto: Pål Brenne

Søndag for de forfulgte

Hver høst markeres «Søndag for de forfulgte» i menigheter over hele verden. Vi viser solidaritet med dem som lider for sin tro.

Barn/søndagsskole

La barna i menigheten engasjere seg for andre! De kan lære om barn i andre land også.

Ungdom/konfirmanter

Vil dere undervise om menneskerettigheter, trosfrihet  og forfulgte? Vi har opplegg til konfirmanttiden og ungdomsgrupper.

Prosjekter å velge mellom

Et menighetsprosjekt oss gir nye perspektiver på misjon og trosfrihet. Vi kan både støtte og lære av den lidende kirke.

Opplegg for smågrupper

Er du med i en bibelgruppe eller et fellesskap som vil lære mer om diskriminerte og forfulgte kristne? 

Bruk filmer

Våre filmer viser hvilke kamper undertrykte kristne står i og hva kampen for alles trosfrihet handler om.