Resurrection Church Beirut, pastor Hikmat Kashouh. Image: Stefanusalliansen

Søndag for de forfulgte

Hver høst markeres «Søndag for de forfulgte» i menigheter over hele verden. Vi viser solidaritet med dem som lider for sin tro.

Barn/søndagsskole

La barna i menigheten engasjere seg for andre! De kan lære om barn i andre land. Opplegg til trosopplæring: Sammen er vi.

Ungdom og konfirmanter

Vil dere undervise om menneskerettigheter, trosfrihet  og forfulgte? Vi har opplegg til konfirmanttiden og ungdomsgrupper.

Velg et menighetsprosjekt

Et menighetsprosjekt oss gir nye perspektiver på misjon og trosfrihet. Vi kan både støtte og lære av den lidende kirke.

Opplegg for smågrupper

Er du med i en bibelgruppe eller et fellesskap som vil lære mer om diskriminerte og forfulgte kristne? 

Filmer om trosfriheten

Våre filmer viser hvilke kamper undertrykte kristne står i og hva kampen for alles trosfrihet handler om.