Søster Thedora og en gruppe gutter som på Anafora har fått en ny sjanse til skolegang etter at familiens fattigdom tvang dem til å droppe ut av skolen.

Søster Thedora og en gruppe gutter som på Anafora har fått en ny sjanse til skolegang etter at familiens fattigdom tvang dem til å droppe ut av skolen.  

Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt – det vil si i den sørlige delen av landet. Han har bygget opp retreatsenteret Anafora i ørkenen mellom Kairo og Alexandria, nord i Egypt.

På samme område har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Her holdes det egne kurs og samlinger for unge, koptiske kvinner – og seminarer om menneskerettigheter, demokrati og sivilsamfunn. Anastasia samarbeider med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.

Stefanusalliansen har samarbeidet med biskop Thomas siden 2005. Samme år ble han den første til å motta Stefanusprisen. Biskop Thomas har besøkt Norge en rekke ganger. Nedenfor kan du se video av hans tale under Stefanusalliansens jubileumsfest i Gamle Logen i Oslo, 4. november 2017.

 

Ressursmateriell til menighetsbruk

Gjennom Stefanusalliansens mangeårige engasjement for de kristne i Egypt, har vi utarbeidet ressurser til bruk i menighetssammenheng.


Ressurser for barn og ungdom

  • «Den hellige oljen», syngespillet som lar barn og ungdom få et møte med denne kristne legenden fra Egypt. Tekster av Eyvind Skeie og musikk av egyptiske Hosam Nasheed. Lansert i 2012 av Ung Kirkesang og Stefanusalliansen. LAST NED (PDF)
  • Pedagogisk opplegg for søndagsskolen, med fokus på Stefanusbarna.
  • Konfirmantopplegg for 1-3 samlinger, med fokus på de kristnes situasjon i Egypt, trosfrihet og menneskerettigheter. Kan også brukes av ungdomsgrupper. LAST NED (PDF)

 


Ressurser for menigheten

  • «Den hellige oljen» som gudstjeneste! Legende fra Egypt om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse, skrevet av Eyvind Skeie og her tilrettelagt som en fiks ferdig gudstjeneste, med salmer, bønner, nattverd og «full pakke». KLIKK OG LAST NED (PDF)
  • Bønnekort til bruk i gudstjenesten e.l. og nyhetsbrev med jevnlige oppdateringer
  • «Røster fra Egypt – Jesu barndomsland», et refleksjonshefte til personlig ettertanke og bønn.
  • Boken «Biskop Thomas. I kjærlighetens sirkel». (Luther forlag 2017). Frt i pennen av Eyvind Skeie. Kjøp den fra vårt kontor. Bestill her

MENIGHETSPROSJEKTER