Barn og ungdom

Ressurser til barn og ungdom til bruk i menigheten

Menighet og voksne

Ressurser til bruk i
menigheten

Filmer

Filmer fra Tyrkia og Antalya evangeliske kirke

Nytt fra Tyrkia

Oppdaterte artikler, kronikker og nyheter om Tyrkia

MENIGHETSPROSJEKTER