Modig tro – en bibelsmuglers historie

Gruppeopplegg til videoserien «Bibelsmugleren»,
fem epsioder om finske Esko og hans liv og kall
i smugling av bibler til land bak Jernteppet.

Last ned samtaleopplegg

En smak av trosfrihet

Samtalehefte. Møter med fengslede kristne i fortid og nåtid.Samtalehefte om forfølgelse med oppskrift på Stefanuskaken, laget av Stefanusalliansen, for smågrupper.
Med oppskrift på Stefanuskaken.

Last ned PDF

Stemmer fra Egypt. Jesus barndomsland

Gjennom to årtusener har kristne fra Egypt latt sin stemme lyde fra ørkenen.Stemmene kommer fra Anafora og Anastasia, senteret som
biskop Thomas har bygget opp mellom Kairo og Alexandria.

Last ned i PDF

Stemmer fra Tyrkia

Enkelt hefte med refleksjon, bønn og møter med kristne.Hefte fra Tyrkia, med ortodokse prester på vei til kloster i fjellene, laget av Stefanusalliansen.
Last ned PDF

Kjøp boken om Mama Maggie

Kjøp boken om biskop Thomas

Se våre filmer om trosfrihet

Stefanusalliansens har produsert en rekke filmer fra
Irak, Pakistan, Egypt, Tyrkia og andre land.
De kan vises også i smågrupper.
Her er filmene