Foto: Pål Brenne/Stefanusalliansen

Klosteret Mar Mattai i Nord-Irak har overlevd alle kriser siden det ble bygget på 300-tallet. Nå er fremtiden usikker. Foto: Pål Brenne/Stefanusalliansen

Kristne i Tyrkia og Irak og deres kamp for eksistensen

Noen glimt:
• Sørøst i Tyrkia er det bare 2-3000 kristne igjen i et område som før tyrkernes massemord og utdriving av armenere og grekere for 100 år siden var et kristent kjerneområde.
• Små protestantiske kirker med konvertitter vokser opp. Men de presses av myndighetene som kaster ut deres utenlandske hjelpere og karakteriserer dem som trusler mot nasjonal sikkerhet.
• I Irak skjøt utvandringen fart etter USAs invasjon og borgerkrigen som fulgte. Så kom IS. De få kristne igjen kjemper for å bevare et kristent samfunn.

Les mer om Tyrkia ogIrak  på egne temasider. Mer stoff kommer.

PowerPoint med bønneemner

For våre internasjonale partnere er svaret ofte det samme 
når vi spør om hvordan vi kan hjelpe. “Be for oss, vær så snill”.
I PowerPointen finner dere noen bønneemner rettet mot årets tema. 
LAST NED HER

Det verste for en kristen som lider, er å oppleve seg glemt og forlatt

Ramazan Arkan, pastor i Tyrkia, forteller hvordan
han ble avvist av familie og venner da han som muslim ble kristen.
Oppmuntringer hjalp ham til ikke å gi opp. 
Prekentanker over Matteus 26, 36-46 og Matteus 25, 41-46.

LAST NED PDF

Slik kan du engasjere menigheten din

  • Mennesker fra den forfulgte kirke ber om forbønn! Meld deg til bønnetjeneste og motta ukentlige bønnebehov fra den forfulgte kirke. Meld deg på her.

  • Engasjer deg for mennesker som blir fengslet for sin tro! Bli med og skriv under på protestbrev gjennom appelltjenesten. Meld deg på her.

  • Les og lær mer om trosfrihet og den forfulgte kirke. Kunnskap er viktig for å forstå det som skjer. Bli abonnent på Magasinet Stefanus. Gratis, sju ganger i året. Meld deg på.

  • Din gave utgjør en forskjell for de som lider for sin tro! Bli med i Stefanusalliansens givertjeneste.

  • Du kan også følge Stefanusalliansen på Instagram ogFacebook.