Foto: Pål Brenne/Stefanusalliansen

Klosteret Mar Mattai i Nord-Irak har overlevd alle kriser siden det ble bygget på 300-tallet. Nå er fremtiden usikker. Foto: Pål Brenne/Stefanusalliansen

Kristne i Tyrkia og Irak og deres kamp for eksistensen

Noen glimt:
• Sørøst i Tyrkia er det bare 2-3000 kristne igjen i et område som før tyrkernes massemord og utdriving av armenere og grekere for 100 år siden var et kristent kjerneområde.
• Små protestantiske kirker med konvertitter vokser opp. Men de presses av myndighetene som kaster ut deres utenlandske hjelpere og karakteriserer dem som trusler mot nasjonal sikkerhet.
• I Irak skjøt utvandringen fart etter USAs invasjon og borgerkrigen som fulgte. Så kom IS. De få kristne igjen kjemper for å bevare et kristent samfunn.

Les mer om Tyrkia ogIrak  på egne temasider. Mer stoff kommer.

Slik kan du engasjere menigheten din

  • Mennesker fra den forfulgte kirke ber om forbønn! Meld deg til bønnetjeneste og motta ukentlige bønnebehov fra den forfulgte kirke. Meld deg på her.

  • Engasjer deg for mennesker som blir fengslet for sin tro! Bli med og skriv under på protestbrev gjennom appelltjenesten. Meld deg på her.

  • Les og lær mer om trosfrihet og den forfulgte kirke. Kunnskap er viktig for å forstå det som skjer. Bli abonnent på Magasinet Stefanus. Gratis, sju ganger i året. Meld deg på.

  • Din gave utgjør en forskjell for de som lider for sin tro! Bli med i Stefanusalliansens givertjeneste.

  • Du kan også følge Stefanusalliansen på Instagram ogFacebook.