Bønn. Stefanusalliansen

Bønner til ‘Søndag for de forfulgte’ – bokmål

«Du som er de rettsløses forsvarer og som hører de forfulgtes rop»
• Korsbønn. Bønn. Forbønn. En utvidet utgave av Herrens bønn – for kristne som lider for sin tro.

Last ned

Bøner til ‘Søndag for dei forfølgde’ – nynorsk

«Du som er forsvarar for dei rettslause og høyrer ropet frå dei forfølgde.»
• Krossbøn. Bøn. Forbøn. Ei utvida utgåve av Herrens bøn – for kristne som lir for trua si.

Last ned

Bønnevandring ‘Søndag for de forfulgte’

13 forslag til bønnestasjoner i kirken.

LAST NED

Dikt til ‘Søndag for de forfulgte’

«Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors.»

LAST NED

Powerpoint med bønneemner

Be for for Mary fra Iran – dømt til fengsel og pisking. Be for pastor Wang Yi fra Kina – dømt til 9 års fengsel. Be for Leah Sharibu – bortført i Nigeria. Og flere andre.

LAST NED

Bønner til familiegudstjeneste – bokmål

«Vi ber for dem som ikke får lov til å ha gudstjeneste, sånn som oss. Hjelp dem å samles, og pass på dem.»

LAST NED

Bøner til familiegudsteneste – nynorsk

«Vi ber for dei som ikkje får lov til å ha gudsteneste, slik som oss. Hjelp dei å samlast, og pass på dei.»

LAST NED

Bønnekort