Kristne i Irak: Barn i landsbyen Tel Skuf på vei til skolen. De håper på en fremtid etter IS. Foto: Pål Brenne/Stefanusalliansen.

Søndag for de forfulgte

Den andre søndagen i november (eller den dagen det passer) markeres «Søndag for de forfulgte» i menigheter over hele verden.

Denne dagen står vi sammen om å vise solidaritet med alle kristne som undertrykkes eller forfølges. Marker dagen i din menighet!

I 2019 faller «Søndag for de forfulgte» på 10. november. Ressurser finn du under «Slik lager du gudstjeneste». I år retter vi søkelyset mot Irak og gjenoppbyggingen etter IS og år med krig.

En felleskirkelig markering

Vi oppfordrer alle menigheter i Norge til å slutte opp om denne muligheten til å markere kristent samhold – på tvers av kirketilhørighet: Dette er en økumenisk dag! Ta kontakt med din lokale prest eller pastor, og be om at dagen markeres. Passer ikke datoen, kan man selvsagt velge en annen søndag.

Ressurser, materiell, informasjon

I ressursbanken som du finner ved å klikke på knappen til høyre på siden, finner du liturgiske elementer, prekentips, salmer, tips til barne-/ungdomssamlinger, bakgrunnsartikler og mye annet.

Fokus 2019: Irak – kristen landsby

1 2019 setter vi søkelyset på Irak. Stefanusalliansen har inngått avtale med den kirkelige hjelpeorganisasjonen Capni om å bidra til gjenoppbygging av en landsby for kristne i Irak. De måtte flykte da IS angrep. Vi skal bidra til å skape abeidsplasser. så de får et levebrød Stefanusalliansen har også to andre nye prosjekter i Irak i år: Traumehjelp til jesidijenter etter slaveri hos IS og arbeid for nytt skolepensum. Les mer i ressursbanken.   

En del menigheter ønsker seg stoff om Egypt. Tidligere års materiell finner dere i ressursbanken – som dere finner ved å trykke på knappen til høyre på denne siden.

Internasjonal dag

Den internasjonale «Søndag for de forfulgte» er markert i en rekke kirkesamfunn i mer enn hundre land. Her i Norge er, foruten Stefanusalliansen, også Åpne Dører engasjert i markeringen.

Offer

Vi blir takknemlige om det blir innvilget et offer til Stefanusalliansen sitt arbeid under «Søndag for de forfulgte».           

 

Slik lager du gudstjeneste

Her finner du hjelp til å skrive preken, velge salmer, formulere bønner og andre innslag til gudstjenesten.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som du ikke finner svar på på denne siden? Trenger du materiell du ikke finner?
Bruk skjemaet nedenfor. Fyll ut adressen dersom du ønsker noe tilsendt.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.