Fader Yusuf på klosteret Mar Mattai i Nord-Irak. Foto: Pål Brenne