Konvertitter blir døpt i Antalya i Tyrkia. Foto: Stefanusalliansen