Det verste for en kristen som lider, er å oppleve seg glemt og forlatt

Ramazan Arkan, pastor i Tyrkia, forteller hvordan
han ble avvist av familie og venner da han som muslim ble kristen.
Oppmuntringer hjalp ham til ikke å gi opp.

Prekentanker over Matteus 26, 36-46 og Mattues 25, 41-46.

LAST NED (PDF)

 

Hva med oss?

“Da tok Peter til orde og sa: “Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.”
Prekentanker over Mark 10,28-31 ved Ingvar Isene

LAST NED

Hold søskenkjærligheten levende

«Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.»

Prekentanker over Hebreerne 13:1-3 ved Siri Novak Øen
LAST NED

Kva betyr det å gå i frå alt?

Preiketankar over Mark 10, 28-31. Ved Johannes Morken

 Kva betyr det å forlata alt for å følgja Jesus?  Og kva gjorde Jesus? Han velsigna barna som disiplane vIlle halda på avstand frå Jesus.

LAST NED

Hvor skal min hjelp komme fra?

Hvor fester du blikket når du er motløs? Hvor henter vi styrke? 

Prekentanker over Salme 121, ved Daniel Hop-Hansen

LAST NED (PDF)

Prekentips til familiegudstjeneste

«Knytt temaet forfølgelse opp mot temaet å bli mobbet
eller ertet for noe. Mange barn har egne erfaringer rundt dette,
eller de har sett erting og mobbing på nært hold.»

Slik kan du ta barna med i omsorgen for dem som forfølges.

LES MER