Tema: Viruset og trosfriheten

Trosminoriteter ble enda mer sårbare under pandemien.

Bønner og dikt

Bønner, dikt og opplegg
for bønnevandring.

Hjelp til en preken

Korset på Mar Mattai. Foto: Stefanusalliansen

Gjennomgang av
aktuelle bibeltekster.

Forslag til gudstjenester

Forslag til «full pakke» om forfulgte trossøsken.

Vitnesbyrd fra forfulgte

Vitnesbyrd fra Pakistan (Asia Bibi), Nord-Korea og Tyrkia.

Filmer om forfulgte

Sonia tvangsgiftet i Pakistan. Foto: Stefanusalliansen

Møt «Sonia» og andre som forfølges for sin tro. 

Salmer og sanger

Utvalg fra Norsk Salmebok. «Gåten om korset» og mer til.

Familiegudstjeneste

Barn, lysglobe, kurdisk landsby Nord-Irak. Foto: Stefanusalliansen

Ta barn med i omsorgen
for de forfulgte.

Tekster om martyren Stefanus

Den første diakon og martyr. Les tekster til fordypning.