Skattefradrag for gaver

Du kan få skattefradrag for gaver til Stefanusalliansen. I 2021 er grensen 50 000 kroner. Minstegaven er 500 kroner.


PRIVATPERSONER

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Stefanusalliansen, krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt fødsels- og personnummer. Har vi dette, kan vi sende rapport til Skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din skattemelding.


Fradrag betinger:

  • at du samlet har gitt minimum 500 kroner til Stefanusalliansen i løpet av året.

  • at organisasjonen har ditt fødsels- og personnummer.

  • at gavene er på Stefanusalliansens konto innen 31. desember.

Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt personnummer så fort som mulig: Gjør det sikrest på Min side som du finner her. 
Eller send SMS til 2377: FRI FNR <11 siffer> <navn>.


Hva med ektefeller?

I Stefanusalliansens giversystem kan vi bare registrere ett personnummer per givernummer. Det betyr at ektefeller som står oppført sammen, bare kan få registrert ett personnummer.

Dersom dere har gitt mer enn 50 000 kroner og ønsker å innrapportere det overskytende på den andre ektefellen, må dere ta kontakt med oss og opplyse om hvor mye som skal innrapporteres på den enkelte av ektefellene – samt gi oss personnummer på begge. Da vil vi opprette eget Givernummer på den andre ektefellen og overføre gaver samt innrapportere endringene. Vi må ha endringene innen 15. februar for at de skal komme med på fjorårets selvangivelse.

Vi takker for alle gaver dere har gitt og kan love at de er med på å utgjøre en stor forskjell for forfulgte kristne i de land vi arbeider i.


BEDRIFTER

Stefanusalliansen vil innrapportere gaver gitt i bedriftens/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. Oppgi organisasjonsnummer per telefon: 23 40 88 00, e-post: post@stefanus.no – eller brevpost: Stefanusalliansen, Postboks 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt

Har du spørsmål om skattefradrag? Bruk kontaktskjemaet eller ring oss på tlf.: 23 40 88 00. Registrering av personnummer gjør du på Min side som du finner lenke til under kontaktskjemaet.

Min side

På Min side kan du skaffe deg full oversikt over og administrere dine gaver. Du har oversikt over personopplysninger vi har om deg.