Skattefradrag for gaver

I 2018 er grensen for gaver det kan gis skattefradrag for, økt til 40 000 kroner. For 2017 var maksbeløpet 30.000.


PRIVATPERSONER

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Stefanusalliansen, krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt fødsels- og personnummer. Har vi dette, kan vi sende rapport til Skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.


Fradrag betinger:

  • at du samlet har gitt minimum 500 kroner til Stefanusalliansen i løpet av året.

  • at organisasjonen har ditt fødsels- og personnummer.

  • at gavene er på Stefanusalliansens konto innen 31. desember.

Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt personnummer så fort som mulig: Gjør det sikrest på Min side som du finner her. 
Eller send SMS til 2377: FRI FNR <11 siffer> <navn>.


Hva med ektefeller?

I Stefanusalliansens giversystem kan vi bare registrere ett personnummer per givernummer. Det betyr at ektefeller som står oppført sammen, bare kan få registrert ett personnummer. Dersom dere har gitt mer enn 30 000 kroner (for 2017) og ønsker å innrapportere det overskytende på den andre ektefellen, må dere ta kontakt med oss og opplyse om hvor mye som skal innrapporteres på den enkelte av ektefellene – samt gi oss personnummer på begge. Da vil vi opprette eget Givernummer på den andre ektefellen og overføre gaver samt innrapportere endringene. Vi må ha endringene innen 15. februar for at de skal komme med på fjorårets selvangivelse.
 

Skattefradrag først neste år?

Innbetalinger med kortbetaling på Internett foretatt etter 19. desember kommer med stor sannsynlighet inn på Stefanusalliansens konto først i januar. Skattefradrag får man da først når neste års skatt skal gjøres opp.

Gaver som kommer inn etter nyttår, gis det fradrag for først for i det nye skatteåret. 

Vi takker for alle gaver dere har gitt og kan love at de er med på å utgjøre en stor forskjell for forfulgte kristne i de land vi arbeider i! Og skattefradraget kommer, om ikke i år, så i alle fall til neste år.


BEDRIFTER

Stefanusalliansen vil innrapportere gaver gitt i bedriftens/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. Oppgi organisasjonsnummer per telefon: 23 40 88 00, e-post: post@stefanus.no – eller brevpost: Stefanusalliansen, Postboks 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt

Har du spørsmål om skattefradrag? Bruk kontaktskjemaet eller ring oss på tlf.: 23 40 88 00. Registrering av personnummer gjør du på Min side som du finner lenke til under kontaktskjemaet.

Min side

På Min side kan du skaffe deg full oversikt over og administrere dine gaver. Du har oversikt over personopplysninger vi har om deg.