Testamentariske gaver

Testamentarisk gave? Mange er opptatt av hvordan penger og eiendeler skal fordeles etter at en selv er gått bort. 

Testamentariske gaver til arbeid for trosfrihet og de som forfølges for sin tros skyld

Noen tror at det å testamentere til et godt formål er et spørsmål om alt eller ingenting. Slik er det heldigvis ikke.

Arveloven sikrer at mesteparten – i de aller fleste tilfeller – går til familien din. Men det kan likevel være fornuftig å sette opp et testamente. Da kan du tilgodese de menneskene du er mest glad i, og de hjertesakene du gir din støtte til i dag.

For mange er arbeidet som drives i regi av Stefanusalliansen en slik hjertesak, og testamentariske gaver har gjennom årene betydd mye for organisasjonens arbeid for de som er diskriminerte, trakasserte og forfulgte for sin tro.

Støtt de forfulgte med din testamentariske gave

Din gave kan være stor eller liten. Alle gaver er viktige bidrag til arbeidet blant de forfulgte verden over. Men skal ønskene dine være juridisk bindende og uomstøtelige i ettertid, må de være nedtegnet i et gyldig testamente og undertegnet av to vitner som loven godtar.

Hvis du ikke selv har gode kunnskaper om disse formkravene, vil det være best å kontakte advokat, lensmann eller lignende slik at du er sikker på at ditt testamente er gyldig.

Spørsmål? Bruk gjerne kontaktskjemaet, så hjelper vi deg!

Spør oss om testamentariske gaver

Ikke vær redd for å kontakte oss, så vil vi svare på spørsmål. Adressen oppgir du bare dersom du ønsker noe tilsendt.
Vil du vi skal ringe deg, skriv telefonnummeret. Du kan også ringe: 23 40 88 00.

Minnegaver

Mange velger å gi en minnegave til en sak eller organisasjon som avdøde var opptatt av. Kontakt oss gjerne ved spørsmål.

Min side

På Min side kan du ha full oversikt over gaver og engasjement hos oss og selv gjøre endringer.