forfulgte kristne, religionsfrihet, trosfrihet, menneskerett, Stefanusalliansen

Kors på kirken på Anafora, retreat- og undervisningsstedet biskop Thomas har bygget opp nord for Kairo. Foto: Johannes Morken

Her arbeider vi

Stefanusalliansens arbeid er rettet mot områder hvor trosfriheten er begrenset og hvor mennesker blir undertrykt for sin tro.

Ikon, Tyde

Misjon – i motstand

Stefanusalliansen støtter misjonsarbeid gjennom lokale partnere i land hvor trosfriheten blir krenket.

Trosfrihet for alle

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet – gjennom partnere ute og påvirkning i Norge. Her finner du et bibliotek av ressurser.

Stefanusprisen

Stefanusprisen deles ut annethvert år til én eller flere personer som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet.

Les Magasinet Stefanus

Vil du vite mer om mennesker som diskrimineres eller undertrykkes for sin tro? Magasinet Stefanus kommer sju ganger i året – og er gratis.