Kors på kirken på Anafora, retreat- og undervisningsstedet biskop Thomas har bygget opp nord for Kairo. Foto: Johannes Morken

Trosfrihet for alle

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet – gjennom partnere ute og påvirkning i Norge. Her finner du et bibliotek av ressurser.

 

Misjon – i motstand

Stefanusalliansen støtter misjonsarbeid gjennom lokale partnere i land hvor trosfriheten blir krenket.

Her arbeider vi

Stefanusalliansens arbeid er rettet mot områder hvor trosfriheten er begrenset og hvor mennesker blir undertrykt for sin tro.

Stefanusprisen

Stefanusprisen deles ut annethvert år til én eller flere personer som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet.

Les Magasinet Stefanus

Vil du vite mer om mennesker som diskrimineres eller undertrykkes for sin tro? Magasinet Stefanus kommer sju ganger i året – og er gratis.