Stefanusprisen deles ut annet hvert år. Her fra utdelingen i 2018 i Gamle Logen i Oslo. Prisvinnerne var Amer Jaje og Saad Salloum fra Irak.

Her arbeider vi

Stefanusalliansens arbeid er rettet mot områder hvor trosfriheten er begrenset og mennesker blir marginalisert og undertrykt for sin tro.

Misjon – i motstand

Stefanusalliansen støtter misjonsarbeid gjennom lokale partnere i land hvor trosfriheten blir krenket.

Trosfrihet – for alle

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet – gjennom partnere ute og påvirkning i Norge. Her finner du et bibliotek av ressurser.

Stefanusprisen

Stefanusprisen deles ut annethvert år til én eller flere personer som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet.

Les Magasinet Stefanus

Vil du vite mer om mennesker som diskrimineres eller undertrykkes for sin tro? Magasinet Stefanus kommer sju ganger i året – og er gratis.