Barn fra lokalsamfunn får en trygg ramme med ulike aktiviteter innen lek, drama og kunst og håndverk. Foto: Merath

Barn fra lokalsamfunn får en trygg ramme med ulike aktiviteter innen lek, drama og kunst og håndverk. Foto: Merath  

Syria: 10 års krig – og flukt

Den syriske krisen går inn i sitt tiende år etter borgerkrigens start i 2011. Halve befolkningen er blitt drevet på flukt fra sine hjem, og mange har opplevd å måtte legge på flukt mer enn en gang.

Virkningen på barna er dramatisk. Barn og unge utgjør mer enn halvparten av de fordrevne, og mer enn åtte millioner barn er direkte berørt av terror og flukt. Nesten halvparten av dem har kommet til verden etter at konflikten startet, de har altså aldri opplevd fred.

Barna er de mest sårbare
Barn er stadig den mest sårbare befolkningsgruppen i en krise hvor menneskerettighetsbruddene er mange og meget grove. De er ofre for blant annet vold, barneekteskap, barnearbeid eller tvungen tjeneste i militære grupper. Et stort antall barn er og blir drept og lemlestet av ulike grupper som bevisst angriper skoler og sykehus. Barnas mentale helse påvirkes svært negativt av konfliktens brutalitet, og ettervirkninger må forventes i lang tid fremover.

Gir barna beskyttet miljø
Prosjektet «Child friendly spaces» («Barnevennlige plasser») gir barn et beskyttet miljø der de kan delta i organiserte aktiviteter som lek, læring og sosialisering sammen med andre barn. Muligheten til å delta i lek er svært viktig i barns utvikling, da lek stimulerer til utforskning, oppfinnsomhet og kreativitet. Lek bidrar også til å utvikle barnas sosiale ferdigheter, som å sette ord på følelser og utvikle selvfølelse og selvtillit. Gjennom å legge til rette for trygg læring og lek reduserer prosjektet risikoen for at barna blir ofre for barnearbeid, barneekteskap eller seksuell utnyttelse.

Lek, drama, kunst og håndverk
Prosjektet er til stede tre ulike steder i Syria. De tilbyr barn fra lokalsamfunnet en trygg ramme med ulike aktiviteter innen lek, drama og kunst og håndverk. Barna får også sunne og næringsrike småmåltider. Fire dager i uka aktiviserer prosjektet omtrent 400 barn i alderen 3-14. På ett av stedene prosjektet driver, er det et eget senter for funksjonshemmede, der disse barna får psykologisk hjelp og hjelp med integrering med de andre barna. 

Prosjektet drives av lokale kirker, og medarbeidere og frivillige har tilhørighet i lokalsamfunnet. Vår partner som organiserer dette, er den libanesiske kirkelige organisasjonen MERATH Lebanon (Middle East Revive and Thrive) i Beirut. MERATH er nødhjelps- og utviklingsorganisasjonen under den kirkelige Lebanese Society for Educational and Social Development.

 

AKTUELT

PROSJEKT