Mye av Aleppo er i Syria er lagt i ruiner, men en rekke kirkelige aktører har holdt stand.

Mye av Aleppo er i Syria er lagt i ruiner, men en rekke kirkelige aktører har holdt stand.  

Gjennom disse prosjektene bidrar vi med mat, medisiner, klær, brensel og iblant nytt bosted for internflyktninger. Lokale kirker distribuerer hjelpen fritt, uavhengig av sosial status og religiøs tilhørighet, i byer først og fremst i Nord-Syria.

AKTUELT

Kristne i Midtausten: Mange muslimar har fått nok av islam. I ein kyrkjelyd i Beirut i Libanon har ein del av desse kome til kristen tru, her frå ei gruppe med bibelsamtale.

Når muslimar får nok av islam

Kristne i Midtausten: Kva gjer kyrkjene når muslimar som har fått nok av islam etter IS, vender seg til kristen tru? Viser dei fram i triumf?

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.