Mye av Aleppo er i Syria er lagt i ruiner, men en rekke kirkelige aktører har holdt stand.

Mye av Aleppo er i Syria er lagt i ruiner, men en rekke kirkelige aktører har holdt stand.  

Gjennom disse prosjektene bidrar vi med mat, medisiner, klær, brensel og iblant nytt bosted for internflyktninger. Lokale kirker distribuerer hjelpen fritt, uavhengig av sosial status og religiøs tilhørighet, i byer først og fremst i Nord-Syria.

AKTUELT

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.