Indisk kristen lever under trussel om religiøst motiverte angrep.

Indisk kristen lever under trussel om religiøst motiverte angrep.  

Mange steder snur politiet ryggen til eller stiller seg på overgripernes side når ekstremistisk mobb angriper kirker eller kristne. Vår partner skaffer advokater som kan reise saker for retten slik at politiet må beskytte de angrepne. Eller de bistår med hjelp til politianmeldelse og til å kreve erstatning.

AKTUELT

PROSJEKT