Tusenvis av jesidibarn sitter fortsatt i flyktningleire i den kurdiske delen av Nord-Irak, her i en leir ved Duhok. Foto: Pål Brenne/Stefanusalliansen.

Tusenvis av jesidibarn sitter fortsatt i flyktningleire i den kurdiske delen av Nord-Irak, her i en leir ved Duhok. Foto: Pål Brenne/Stefanusalliansen.  

Sårbare gutter
De mest sårbare er barna som ble tatt til fange av IS, og spesielt guttene som ble tvunget til å være barnesoldater.

I dag er det omtrent 200 gutter med bakgrunn som barnesoldater som oppholder seg i flyktningleirer nær byen Dohuk i den kurdiske regionen i Nord-Irak. Blant disse barna har en høy andel angst og depresjoner, som ofte gir seg utslag i konsentrasjonsvansker og mareritt.  De lider fortsatt av Post-traumatisk stressyndrom.

Ofre og gjerningsmenn
De tidligere barnesoldatene har også store problemer med å kontrollere atferden og regulere følelsene. Guttene var ofre for grusomme handlinger som IS stod for. Men de ble også tvunget til å være gjerningsmenn for grusomheter. De blir nå stigmatisert og har problemer med å bli anerkjent og sosialisert i samfunnet. Etter å ha blitt utsatt for måneder med indoktrinering under IS for å få dem til å fornekte sin identitet, tro og språk, mangler mange av dem nå både en grunnleggende selvfølelse, og de sliter med å kjenne tilhørighet.

Hjelp til foreldrene
Hovedmålgruppen for prosjektet vil være foreldrene til de mest utsatte barna i jesidisamfunnet, de tidligere barnesoldatene.

Prosjektets mål er å utruste disse foreldrene med ferdigheter som kan hjelpe dem å ta vare på barna sine  på en bedre måte. Mange foreldre er selv traumatiserte og behøver å lære seg hvordan de kan takle sitt eget stress, slik at de kan være til støtte for barna.

En annen viktig del av prosjektet er å gi foreldre økt innsikt i hvordan barnas traumatiske opplevelser påvirker deres utvikling og atferd, slik at barnas behov kan bli bedre ivaretatt.

Prosjektet gjennomføres i regi av Helen Nordheim, med sterk faglig bakgrunn i flyktningers traumer med erfaring fra en rekke flyktningkriser.

AKTUELT

Ein flyktningleir for fordrivne jesidiar  i Irak.

Pinleg vaksine-nasjonalisme

Eg er flau over norske politikarar som vil at vaksinedosar som har gått til fattige land, heller skulle blitt brukte i Noreg.

PROSJEKT