Institutt for mangfold ble formelt etablert i Bagdad i Irak 2. juli 2019. Foto: Masarat

Institutt for mangfold ble formelt etablert i Bagdad i Irak 2. juli 2019. Foto: Masarat  

Stefanusalliansen begynte i 2019 samarbeide med organisasjonen Masarat. De ønsker de å skape forutsetninger for fredelig sameksistens mellom Iraks ulike religiøse grupper og motvirke fordommer og feilaktige stereotyper av minoriteter. Det er et sterkt behov av at unge studenter, som vil bli fremtidige lærere eller religiøse ledere, faktisk kan formidle et sant bilde av Iraks religiøse mangfold til den oppvoksende generasjonen. I dag er det gjerne svært mangelfull eller feilaktig undervisning om de mange ulike religiøse gruppene i Irak, også på universitetsnivå. 

Derfor støtter Stefanusalliansen opprettelsen av The Institute for Diversity Studies (Instituttet for studier i mangfold). Det første året skal representanter fra kristne, jezidier, mandaer og baha’ier utforme undervisningsmateriell om sin egen religion som disse studentene skal bli trent i. Man skal også trene universitetslærere og de som underviser på de religiøse læresetene for fremtidige imamer. Målet er at flere universitet og religiøse læresteder skal bruke det og inkludere det i sitt pensum. Flere sentrale religiøse skikkelser er med i det nyopprettede instituttet som åpner dører inn til viktige læresteder.

To av Masarats grunnleggere fikk i 2018 Stefanusprisen, Saad Saalloum og fader Amer Jajee.

• Les også intervju med Amina Hasan Golden i Masarat: ‘Volden kommer fra skoler og moskeer’

• Les intervju med Stefanuspris-vinner Amer Jaje: ‘Eg ser lys i enden av tunellen for Iraks minoriteter’

 

Fra stiftelsesmøtet for Institutt for mangfoldsstudier i Irak, 2. juli 2019. Foto: Masarat

AKTUELT

Ein flyktningleir for fordrivne jesidiar  i Irak.

Pinleg vaksine-nasjonalisme

Eg er flau over norske politikarar som vil at vaksinedosar som har gått til fattige land, heller skulle blitt brukte i Noreg.

PROSJEKT