Fader Amer Jaje og Saad Salloum fikk Stefanusprisen i 2018, her sammen med assisterende generalsekretær Hilde S. Vollebæk.

Fader Amer Jaje og Saad Salloum fikk Stefanusprisen i 2018, her sammen med assisterende generalsekretær Hilde S. Vollebæk.  

Stefanusalliansen har inngått av avtale med organisasjonen Masarat, drevet av de to vinnerne av Stefanusprisen 2018 – Saad Salloum og fader Ameer Jaje.

Vi skal støtte arbeidet for å påvirke ledere. Masarat skal utarbeide et pensum for religiøse ledere, akademia og andre for å påvirke hva barn og unge lærer om religiøse minoriteter. Jesidier, kristne og andre minoriteter må få rettigheter som fullverdige borgere. De må også av religiøse ledere, folk i akademi og andre omtales som og regnes med som fullverdige borgere, ikke som andreklasses borgere eller endog som trusler

AKTUELT

Emanuel Youkhana leder den kirkelige hjelpeorganisasjonen Capni som bidrar i gjenoppbygging i Nord-Irak.

Skaper håp mot djevelsk IS-kraft

Han forsøker å holde håpet levende i Irak der landets myndigheter ikke vil ta i spørsmålet om hvordan den «djevelske kraften IS» oppstod nettopp der.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.