Fader Amer Jaje og Saad Salloum fikk Stefanusprisen i 2018, her sammen med assisterende generalsekretær Hilde S. Vollebæk.

Fader Amer Jaje og Saad Salloum fikk Stefanusprisen i 2018, her sammen med assisterende generalsekretær Hilde S. Vollebæk.  

Stefanusalliansen har inngått av avtale med organisasjonen Masarat, drevet av de to vinnerne av Stefanusprisen 2018 – Saad Salloum og fader Ameer Jaje.

Vi skal støtte arbeidet for å påvirke ledere. Masarat skal utarbeide et pensum for religiøse ledere, akademia og andre for å påvirke hva barn og unge lærer om religiøse minoriteter. Jesidier, kristne og andre minoriteter må få rettigheter som fullverdige borgere. De må også av religiøse ledere, folk i akademi og andre omtales som og regnes med som fullverdige borgere, ikke som andreklasses borgere eller endog som trusler

AKTUELT

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.