Disse kristne barna er blitt fordrevet fra sine hjem av IS. Maryam hjelper dem med mat, klær og andre livsnødvendigheter. Foto: Birgit Solbakken

Disse kristne barna er blitt fordrevet fra sine hjem av IS. Maryam hjelper dem med mat, klær og andre livsnødvendigheter. Foto: Birgit Solbakken  

«Uten dere hadde vi ikke overlevd», sa lederen for jesidiene til Mamma Maryam og Rami da vi besøkte en gruppe jesidier som hadde flyktet til en landsby høyt oppe i fjellene nord i Irak. «De kristne er de eneste som har hjulpet oss. Dette kommer vi aldri til å glemme», fortalte han.

Maryam og Rami fortsetter arbeidet sitt så lenge det finnes flyktninger som trenger hjelp. Maryam har også holdt årlige julefester for barna til kristne internflyktninger som ikke lenger har et hjem å feire jul i, og heller ikke råd til en ordentlig feiring med mat og gaver.
 

Hjelp til enker og farløse

År med krig og konflikt har gjort tusener av irakiske barn foreldreløse eller farløse.

I dag tar Maryam og teamet hennes vare på 5 500 av disse barna. De fleste barna er sjiamuslimer som har mistet faren i sekteriske terrorangrep, men noen er også kristne. De bor i svært fattige strøk uten elektrisitet og innlagt vann. Én gang i måneden får de en pose med mat gjennom hjelpearbeidet Mamma Maryam leder. Av og til har også Maryam med seg et team av leger for å hjelpe barna og mødrene deres.

– De blir overrasket og berørt over at vi som kristne hjelper dem og forteller at ingen andre bryr seg, forteller Maryam.

I tillegg til å bidra med mat, hygieneartikler og skolepenger, arrangerer Maryam julefester for barna. Hun får med seg et bredt spekter av ulike kirker i Bagdad på dette.

På julefestene får de klær, mat, godteri og gaver, og de får høre at Jesus elsker dem.

– Sjiamuslimene her er glade i kristne, og mange ville bli bedt for og ønskert å lære mer, sier den engasjerte irakeren.

Stadig flere huskirker

Maryam leder også et nettverk med over hundre evangeliske husgrupper i og rundt Bagdad og i det kurdiske området, der folk kommer sammen for å be, lovsynge og studere Bibelen. Det blir stadig flere nye slike grupper. Mange av medlemmene i disse gruppene er internflyktninger.

– Når vi samles i hjemmene, får de mulighet til å dele problemene sine med hverandre og støtte hverandre. Og hvis vi kan, så hjelper vi dem med mat og klær etter samlingen, forteller Maryam.

Hun forklarer at de fleste kristne i Irak er katolske og ortodokse, og at det ikke er vanlig å oppmuntre kirkegjengerne til å lese Bibelen selv.

– Min visjon er at alle familier skal vite hvem Jesus er og lese Bibelen hver dag, ivrer hun.

Et stort team i Bagdad og Erbil hjelper henne med ledertrening og oppfølging av gruppene. Maryam og medarbeiderne opplever at krigen og terroren i Irak har gjort alle folkegrupper mer åpne for evangeliet.

Både kristne, muslimer og jesidier får hjelp av Stefanusalliansens lokale partnere, uten noe krav om å komme i kirken. Når vi gir hjelp uavhengig av tro, styrker det både samholdet mellom ulike grupper og kirkens omdømme i lokalmiljøet. Begge faktorene reduserer igjen risikoen for framtidig forfølgelse.

Mange kristne pastorer og ledere føler at Gud har gitt dem et kall til å bli i landet og tjene folket midt i krisen, til tross for farene. Det har også vist seg at mange muslimer blir svært berørt av denne kjærligheten, og mange blir nysgjerrige på den kristne troen og ønsker å lære mer om hvem Jesus er.

AKTUELT

PROSJEKT