BILDET: Ansatte i Chin Human Rights Organization. Lederen Salai Bawi Lian til venstre. (Foto: Gisle Skeie)

Vest i Myanmar ligger Chin-delstaten, som har 87 prosent kristen befolkning. Dette er Myanmars fattigste delstat, og kirker og enkeltpersoner i delstaten har i årevis opplevd å bli undertrykt av militærjuntaen og den mektige hæren. Kirker og kors er blitt revet.

I 2014 var CHRO sterke kritikere av flere lovforslag som ville begrense trosfriheten. Men lovforslaget ble vedtatt, og nå må innbyggerne innhente myndighetenes godkjenning for å endre sin religion. Og det er innført strenge regler for ekteskap mellom buddhister og ikke-buddhister.

De nye lovene har bred støtte blant toneangivende buddhistmunker som frykter at Myanmars religiøse identitet skal forvitre. Men lovforslaget har også sterke motstandere, som CHRO og Equality Myanmar. CHRO jobber strukturelt for å skape større forståelse blant makthaver lokalt i Chin-delstaten og nasjonalt i Myanmar for viktigheten av trosfrihet samt beskyttelse og bedre kår for Chin-folket. I tillegg driver de opplæring i menneskerettigheter og trosfrihet, samt hjelper mennesker å dokumentere overgrep og å holde myndigheter og gjerningspersoner til ansvar.

En av CHRO sine grunnleggere, Victor Biak Lian, ble tildelt Stefanusprisen i 2010.

AKTUELT

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.