Vårt partner gir en buddhistmunk en bibel med gullskrift.

Vårt partner gir en buddhistmunk en bibel med gullskrift.  

I Myanmar har vi en partner som driv både fengselsbesøk, skoledrift og å hjelpe tidligere barnesoldater tilbake til landsbyene og familiene sine. Stefanusalliansen samarbeider med dem om utdeling av bibler og kristen litteratur til buddhistmunker. Vi har vært med å trykke en flott bibel med gullkant, som foræres munkene i full åpenhet. Munkene er ofte meget interessert i å lese religiøs og filosofisk litteratur.

«Myanmar er et svært religiøst land», sier  vår partner. «Det som treffer noen munker sterkt, er den kristne grunntanken om at Jesus har overvunnet alt; fristelser, død, sykdom, sosiale skiller. Jesus har gjort det for dem – og dette opplever de som en stor frihet.»

AKTUELT

PROSJEKT