BILDET: Tim A. Peters (til høyre) og hans kone (til venstre) sammen med to nordkoreanske flyktninger som fikk hjelp til å finne trygghet i et nytt land etter flukten fra Nord-Korea. (Foto: Helping Hands Korea)

Når de nordkoreanske flyktningene først har kommet seg inn i Kina, trenger de fremdeles hjelp til det meste.Dersom flyktningene blir tatt av kinesisk politi, blir de som regel tvangsreturnert til Nord-Korea. Tilbake i Nord-Korea blir flyktningene avhørt og gjerne torturert, før de interneres i store fengsels- og tvangsarbeidsleirer. Disse ligner mest på konsentrasjonsleirer. Det er ikke mange som kommer levende ut fra disse leirene. 

Flyktningene som kommer i kontakt med Helping Hands Korea på kinesisk side av grensen mot Nord-Korea, blir tatt hånd om og hjulpet i trygghet. Mange av flyktningene blir smuglet videre – på lange, risikofylte ruter – til et land der de kan få oppholdstillatelse og ikke trenger å skjule seg for myndighetene, slik de må i Kina. LES MER 

Helping Hands Korea ledes av Tim A. Peters, som mottok Stefanusprisen i 2007. LES MER

AKTUELT

Wisung pakker gjerne frø til undertrykte i Nord-Korea.

Smugler frø til undertrykte

Wisung fra Nord-Korea så nabobarna dø av sult. Nå hjelper han Stefanusalliansens partner med å pakke frø som smugles inn til fattige familier i hjemlandet.

Ingen trosfrihet: Kim Il Sung som grunnla Nord-Korea, er fortsatt etter sin død landets øverste leder. Regimet undertrykkjer alle som ikke bøyer seg for regimet.

Der Kim er gud og kristne drepes

Det finst ikkje trosfrihet i Nord-Korea. Der praktiserer Kim Jong un med hard hand sitt første bod: Du skal ikkje ha andre gudar enn meg eller bestefaren min.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.