BILDET: Tim A. Peters (til høyre) og hans kone (til venstre) sammen med to nordkoreanske flyktninger som fikk hjelp til å finne trygghet i et nytt land etter flukten fra Nord-Korea. (Foto: Helping Hands Korea)

Når de nordkoreanske flyktningene først har kommet seg inn i Kina, trenger de fremdeles hjelp til det meste.Dersom flyktningene blir tatt av kinesisk politi, blir de som regel tvangsreturnert til Nord-Korea. Tilbake i Nord-Korea blir flyktningene avhørt og gjerne torturert, før de interneres i store fengsels- og tvangsarbeidsleirer. Disse ligner mest på konsentrasjonsleirer. Det er ikke mange som kommer levende ut fra disse leirene. 

Flyktningene som kommer i kontakt med Helping Hands Korea på kinesisk side av grensen mot Nord-Korea, blir tatt hånd om og hjulpet i trygghet. Mange av flyktningene blir smuglet videre – på lange, risikofylte ruter – til et land der de kan få oppholdstillatelse og ikke trenger å skjule seg for myndighetene, slik de må i Kina. LES MER 

Helping Hands Korea ledes av Tim A. Peters, som mottok Stefanusprisen i 2007. LES MER

AKTUELT

PROSJEKT