Illustrasjon for Korea Future Initiative: Haeun Kim

Illustrasjon for Korea Future Initiative: Haeun Kim  

De undersøker, driver påvirkning for endring og støtter avhoppere.

Les mer på deres egen nettside.

Studer deres database over brudd på tros- og livssynsfriheten – her

En rekke historier er publisert i denne utgaven av Magasinet Stefanus.

AKTUELT

PROSJEKT