Det er dessverre mange underernærte barn i Nord-Korea. Stefanusalliansens partner hjelper mange av dem.

Det er dessverre mange underernærte barn i Nord-Korea. Stefanusalliansens partner hjelper mange av dem.  

Rajin ligger ved Nord-Koreas grense til Kina. Totalt får 7 000 barn her hver dag sunn soyamelk gjennom dette prosjektet, som drives av vår partner. De samme barna får boller.

Vår partner har også bygget en ny, økologisk gjødselfabrikk i dette området, som betyr mye for nordkoreanske bønder som arbeider under svært harde og karrige forhold, med dårlig og miljøskadelig utstyr og metoder. Målet er å øke matproduksjonen betydelig og samtidig gjøre jordbruket miljøvennlig og bærekraftig.

AKTUELT

Pastor Wang Yoi i Early Rain-kirken i Chengdu er fengslet i ni år for sin tros skyld.

Kinesisk brutalitet i utvalg

President Xis jerngrep mot gudstroen hører avgjort med på listen over Kinas forbrytelser i utvalg, skriver Johannes Morken i replikk til Aftenposten-kommentar.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.