PROSJEKT

AKTUELT

Patriark Kirill i Den russisk ortodokse kyrkja har kalla krigen i Syria ein «heilag krig».

Når Putin krigar med kyrkjestøtte

Vladimir Putin brukar kampen mot ekstremisme som orsaking for å ramma trusfridommen for minoritetar i Russland. Han har støtte frå patriark Kiril. Den same problematiske støtta har han når han bombar både opprørarar og sivile i Syria.

Det russiske flagget.

Når minoritetar blir ugras

Det kan gå retteleg ille når religion blir misbrukt til angrep på minoritetar med ei anna tru eller ein annan etnisk bakgrunn enn fleirtalet. Det ser vi stygge døme på i mange land.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.