PROSJEKT

AKTUELT

Patriark Kirill i Den russisk ortodokse kyrkja har kalla krigen i Syria ein «heilag krig».

Når Putin krigar med kyrkjestøtte

Vladimir Putin brukar kampen mot ekstremisme som orsaking for å ramma trusfridommen for minoritetar i Russland. Han har støtte frå patriark Kiril. Den same problematiske støtta har han når han bombar både opprørarar og sivile i Syria.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.