BILDET: For å vise likhetene mellom dungan-folkets visdom og Ordspråkene, ba IBT lokale kunstnere om å lage illustrasjoner som viser de bibelske personene kledd i tradisjonelle dungan-antrekk. (Foto: IBT)

Russland er mer enn russisk. Innenfor rammen av den tidligere Sovjetunionen finner vi 130 språk som er helt adskilt og forskjellige. Flere av disse språkene har ikke Bibelen eller deler av denne på sitt språk. Tilgang på Bibelen på morsmålet er et vesentlig redskap for evangeliets utbredelse og en viktig identitetsbærer for sårbare kirkesamfunn i øst.

Da Stefanusalliansen het Misjon bak Jernteppet grunnla organisasjonen, sammen med Ljus i Öster (tidl. Slaviska Missionen) og Dansk Europamission, Insititute for Bible Translation (IBT). Organisasjonen ble startet i Sverige under navnet Institutet för Bibelöversättning. Dette er den av Stefanusalliansens nåværende partnere vi har samarbeidet aller lengst med.

I dag har den sitt hovedkontor i Moskva. Formålet er å gjøre Guds ord tilgjengelig og brukt på ikke-slaviske språk i Russland og Sentral-Asia. Dette innebærer å oversette Bibelen, hjelpe lokale menigheter til å bruke Bibelen i sin kontekst.

Stefanusalliansen samarbeider med IBT i to prosjekter:


1) Central Asia Scripture Engagement

Dette er et prosjekt som retter seg mot flere etniske grupper i Sentral-Asia for å stimulere til bruk av bibelen. Ved hjelp av forskjellige medieprodukter som video, audio, animasjon og illustrerte fortellingsbøker stimulerer man til å engasjere naboer og venner til samtaler om tro. Prosjektet omfatter en rekke ikke-slaviske språk og kulturer.


2) Bibeloversettelse til lezgi

Denne folkegruppen finner vi hovedsakelig i den russiske republikken Dagestan og Aserbajdsjan. Folkegruppen har ikke Bibelen på sitt språk. Målet med prosjektet er at hele Bibelen skal foreligge på Lezgi i løpet av år 2024. En kvalifisert bibeloversettelse er et langsiktig og detaljert arbeid. IBT har ressursene som trengs for å gi lezgi-folket en kvalifisert utgave av Bibelen.

LES MER http://www.stefanus.no/no/nyheter/russland/Bibelen+til+lezgi-folket.b7C_wljG2p.ips

AKTUELT

Patriark Kirill i Den russisk ortodokse kyrkja har kalla krigen i Syria ein «heilag krig».

Når Putin krigar med kyrkjestøtte

Vladimir Putin brukar kampen mot ekstremisme som orsaking for å ramma trusfridommen for minoritetar i Russland. Han har støtte frå patriark Kiril. Den same problematiske støtta har han når han bombar både opprørarar og sivile i Syria.

Det russiske flagget.

Når minoritetar blir ugras

Det kan gå retteleg ille når religion blir misbrukt til angrep på minoritetar med ei anna tru eller ein annan etnisk bakgrunn enn fleirtalet. Det ser vi stygge døme på i mange land.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.