I flere land er det etniske minoriteter og de religiøse gruppene som velger å stå utenfor de statskontrollerte trossamfunnene – de uregistrerte - som opplever overgrep fra myndighetene.

Gjennom samarbeidet mellom Stefanusalliansen og en partnerorganisjonen får to minoritetsgrupper opplæring i grunnleggende rettigheter, opplæring i hvordan dokumentere og rapportere på overgrep, og hvordan drive en organisasjon. Målet er å etablere over 60 menneskerettighetsorganisasjoner inne i landet som evner å tale de forfulgtes sak. Organisasjonene vil rapportere om overgrep til FN og stå i internasjonale nettverk, og på denne måten utøve press på lokale myndigheter. Vi har ikke mulighet til å være tilstede i landet, og driver derfor opplæring og kommunikasjon over nett. På grunn av sikkerhetssituasjonen kan vi ikke opplyse hvilket land det er eller hvem som er partnerorganisasjon.

Vår partner har ikke mulighet til å være tilstede i landet, og driver derfor opplæring og kommunikasjon over nett.

 

AKTUELT

PROSJEKT