Ungdom lærer om mangfold gjennom kameralinser.

Ungdom lærer om mangfold gjennom kameralinser.  

I mange land i Midtøsten øker polariseringen mellom religiøse grupper samtidig som vi ser at respekten for hverandres rettigheter reduseres. Derfor samarbeider vi med en medieorganisasjon i et av landene. Organisasjonen jobber for å endre ungdoms holdninger til religiøst mangfold. 

Prosjektet «Diversity Treasure» (mangfoldets skattekiste) handler om å bryte polariseringen og den store skepsisen og mistenksomheten mot «de andre». Gjennom en leir får ungdom større forståelse og aksept for mangfold, samtidig som de får trening i medieproduksjon. Under leiren lager de små kortfilmer sammen om temaet. 

Vår partner vil også produsere reklamefilmer og en musikkvideo sammen med profesjonelle musikere som bygger opp om temaet.  Dette skal sammen med ungdommenes bidrag brukes i en holdningsskapende kampanje på sosiale medier. Målet er å fremme mangfold, toleranse og sameksistens. Ungdommene vil spille en viktig rolle i å spre kampanjen.

En av trenerne sier: «Det er som man har skapt en oase for tørste ungdommer slik at de lett kan drikke så mye de kan»

En av deltakere sier: «Jeg håper at flere slike møteplasser vil bli skapt.» «Når jeg vokste opp fikk jeg aldri lære meg å akseptere andre. Det er noe jeg har begynt å lære nå.»

Av sikkerhetsgrunner kan vi verken fortelle hvilket land dette arbeidet skjer i, hvem vår partner er eller hvem deltakerne er.

Ungdommenes egne filmer skal brukes i en holdningskampanje som vår partner vil gjennomføre.

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT