Nettbaserte læringsressurser står sentralt i utbygging av undervisning om trosfrihet.

Nettbaserte læringsressurser står sentralt i utbygging av undervisning om trosfrihet.  

Den digitale læringsplattformen er utviklet av NORFORB, et nordisk kirkelig nettverk for trosfrihet. Plattformen har utover dette tilslutning fra over 60 partnere.

Arbeidet med å utvikle plattformen er støttet av Utenriksdepartementet gjennom en samarbeidsavtale med Stefanusalliansen.

Her er den digitale læringsplattformen.

Les mer om hele vårt arbeid for trosfrihet – som en rettighet for alle.

I tillegg til den fritt tilgjengelige læringsplattformen holdes det tilrettelagte, ledede online-kurs for mennesker som selv vil bli kursholdere.

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT