De fleste av menighetene består av etniske tyrkere som tidligere var muslimer. Det finnes ca 5-6 000 protestanter i landet.

Nesten 50 menigheter er medlem i Den Protestantiske Alliansen. Blant annet gir de viktig juridisk veiledning og råd til menighetene som vil registrere seg hos myndighetene og fungerer som et felles talerør mot myndighetene. De overvåker også trosfrihetsrelaterte overgrep mot protestantiske kirker. Hvert år publiserer de en grundig rapport om disse overgrepene, og rapporten brukes i forskjellig påvirkningsarbeid.

Den Protestantiske Alliansen arrangerer i tillegg familieleirer og andre aktiviteter for å styrke fellesskapet mellom de protestantiske kristne i landet. Fra 2020 støtter Stefanusalliansen økonomisk også arbeidet med familieleirene.

AKTUELT

PROSJEKT