De fleste av menighetene består av etniske tyrkere som tidligere var muslimer. Det finnes ca 5-6 000 protestanter i landet.

Nesten 50 menigheter er medlem i Den Protestantiske Alliansen. Blant annet gir de viktig juridisk veiledning og råd til menighetene som vil registrere seg hos myndighetene og fungerer som et felles talerør mot myndighetene. De overvåker også trosfrihetsrelaterte overgrep mot protestantiske kirker. Hvert år publiserer de en grundig rapport om disse overgrepene, og rapporten brukes i forskjellig påvirkningsarbeid.

Den Protestantiske Alliansen arrangerer i tillegg familieleirer og andre aktiviteter for å styrke fellesskapet mellom de protestantiske kristne i landet. Fra 2020 støtter Stefanusalliansen økonomisk også arbeidet med familieleirene.

AKTUELT

Det ble langt flere utkastelser av protestantiske utlendinger etter saken mot Andrew Brunson, her sammen med sin kone Norine.

Kraftig protest mot utkastelser

De protestantiske kirkene i Tyrkia er bestyret over at utenlandske kristne kastes ut av landet. De spør om turen snart kommer til tyrkiske protestanter.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.