De fleste av menighetene består av etniske tyrkere som tidligere var muslimer. Det finnes ca 5-6 000 protestanter i landet.

Nesten 50 menigheter er medlem i Den Protestantiske Alliansen. Blant annet gir de viktig juridisk veiledning og råd til menighetene som vil registrere seg hos myndighetene og fungerer som et felles talerør mot myndighetene. De overvåker også trosfrihetsrelaterte overgrep mot protestantiske kirker. Hvert år publiserer de en grundig rapport om disse overgrepene, og rapporten brukes i forskjellig påvirkningsarbeid.

Den Protestantiske Alliansen arrangerer i tillegg familieleirer og andre aktiviteter for å styrke fellesskapet mellom de protestantiske kristne i landet. Fra 2020 støtter Stefanusalliansen økonomisk også arbeidet med familieleirene.

AKTUELT

Kristne i Tyrkia: Konvertittar frå islam kjem til protestantiske kyrkjer.

Sultan Erdogans maktgrep

Tyrkias president Erdogan kastar ut utanlandske misjonærar og let syriske islamistar truga på livet menneske som har konvertert frå islam.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.