Familie fra Hmong-folket. (Foto: Ingvar A. Isene)

Familie fra Hmong-folket. (Foto: Ingvar A. Isene)  

Vietnams grunnlov fra 1992 garanterer religions- og trosfrihet, men for mange har trosfriheten dårlige kår. Særlig er det landets etniske minoriteter som opplever at myndighetene forfølger dem og hindrer deres trosutøvelse. Mange av disse er kommet til tro i hopetall. Den første fra hmong-folket, for å ta ett eksempel, kom til tro i 1986. I dag teller antallet kristne omkring 350 000. Det skaper uro hos myndighetene som frykter folkebevegelser som kan true landets stabilitet.

Stefanusalliansens partnere utfordres på to plan. En kirke som opplever slik massiv vekst, har et stort behov for å utdanne og forme ledere som kan betjene menighetene. Dernest å hjelpe mennesker som ofte drives bort fra gård og grunn enten av lokalbefolkningen som er fiendtlig innstilt til deres nye tro, eller av sikkerhetspolitiet som opplever dem som en trussel mot det bestående.

Stefanusalliansen partnere har arbeid rettet mot de etniske minoritetene i Vietnam. Disse gruppene finnes også i Laos, Kambodsja og det sørlige Kina. Våre partnere har derfor virksomhet knyttet til disse landene også.

Stefanusalliansen har tre partnere i regionen. Disse er:

  • Vietnam Good News Mission Churches omfatter en kirke med rundt tusen menigheter i Vietnam, Laos og Kambodsja. Dette er en multi-etnisk kirke med troende fra rundt 30 forskjellige grupper. Stefanusalliansens bidrag går til å støtte bibelskoleelever med livsopphold og studiekostnader.

  • Hmong Ministry betjener husfellesskap og lokalmenigheter i Vietnam, Laos og Kina. Hovedfokus her er hmong-folket. Organisasjonens ledere, må vi holde skjult av sikkerhetsmessige grunner. Dette er en ambulerende tjeneste som forkynner evangeliet i landsbyer i nevnte land. Evangelieformidlingen går hånd i hånd med en diakonal tjeneste som adresserer både helse og landsbyutvikling.

  • Asia Hmong Bible Seminary er knyttet opp mot Hmong Ministry, men med eget styre og registrering. Skolen gir teologisk og kirkelig utdannelse til, pastorer, ledere og misjonærer fra hmong-folket. Studentene kommer fra Laos og Vietnam og er rekruttert fra menighetene og fellesskap som er tilknyttet Hmong Ministry.

En fellesnevner for prosjektene er å hjelpe en ung og voksende kirke til å få et kvalifisert lederskap i form av pastorer, diakoner og lærere. Det finnes mange impulser på det religiøse torg og de troende trenger hjelp til å bli grunnfestet i sin kristne tro.

AKTUELT

I Kairos «søppelby» hjelper Mama Maggie barn til et liv i verdighet.

En mangfoldig og rik tro

Lutfattige barn i Kairos slum viser en forventing til Bibelens løfter som jeg ikke har sett noe annet sted, skriver Hilde Skaar Vollebæk.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.