Bibelskole i Laos. Foto: Stefanusalliansen

Bibelskole for en kirke med flere etniske grupper i Laos. Foto: Johannes Morken

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.