Mer om vårt arbeid for trosfrihet

I samfunn med store utfordringer for trosfriheten er aktører i det sivile samfunn og enkeltindivider ikke alltid klar over hva trosfrihet innebærer og hvordan de kan fremme respekten for trosfriheten.

Gjennom undervisning og kurs i menneskerettigheter og trosfrihet økes menneskers kunnskap og bevissthet om egne – og andres – rettigheter og menneskeverd. Å være klar over sine rettigheter og få redskaper og metoder er avgjørende for forandring. Samtidig er det grunnleggende at man også ser på sine egne holdninger, slik at man ikke er med på å opprettholde fordommer og diskriminering av andre.

Trosbaserte organisasjoner, trossamfunn og ikke-statlige organisasjoner har alle en viktig rolle å spille for å styrke demokrati, holde myndigheter ansvarlige og jobbe for fredelig sameksistens. Vi vil bygge lokalt sivilsamfunn og styrke lokale menneskers evne til å kjenne sine egne rettigheter og deretter kjempe sine egne kamper.

Derfor har vi utviklet heftet «Tros- og livssynsfrihet for alle». Det gir en innføring i hva trosfrihet er, hvorfor denne friheten er viktig og hvordan denne friheten ofte urettmessig begrenses. Dette heftet har våre partnere og andre i vårt nettverk oversatt til en rekke språk. De bruker det i opplysningsarbeid, påvirkningsarbeid og undervisning. Heftet finnes tilgjengelig digitalt på arabisk, urdu, russisk, kinesisk, vietnamesisk, burmesisk og spansk.  Heftet er under oversettelse til ytterligere språk. Se her. I samarbeid med andre nordiske aktører i nettverket NORFORB arbeider vi med å utvikle godt undervisningsmateriell, øvelser og ressurser som kan brukes i felt.

Tematisk satsning på rettshjelp

Når kristne og andre religiøse grupper opplever overgrep og at deres trosfrihet blir begrenset på ulike måter, står de ofte alene og uten nødvendig kunnskap for om hvilke rettigheter de har ifølge landets lover. Å kunne søke råd og veiledning hos en advokat kan utgjøre stor forskjell når myndighetene prøver å bøtelegge eller stoppe religiøs aktivitet, legge beslag på eiendom eller bygninger, stenge kirker og gudshus, eller legger kjepper i hjulet i en registreringsprosess. For en som risikerer fengselsstraff på grunnlag av falske anklager kan det å få hjelp av en advokat som kjenner denne typen av problematikk være livsviktig.

Gjennom rettshjelp er vi på en unik og konstruktiv måte tilstede helt i frontlinjen hos dem som opplever myndighetsrestriksjoner, arrestasjoner og fengselsstraff på kroppen. De får hjelp til å navigere i et ofte vanskelig landskap av lover, regler og bestemmelser. En god advokat, som kjenner trosfrihetsfeltet, gjør det lettere å ha en god sak i møte med et rettsvesen som ofte forskjellsbehandler religiøse minoriteter og konvertitter.

Når advokater får støtte til slikt arbeid, bidrar de også til å styrke rettsstatsprinsipper og rettssikkerhet i ute i felt for de som opplever diskriminering og forfølgelse på grunn av sin tro. Dette er fundamentalt for å kunne sikre bedre kår for tros- og livssynsfrihet på sikt.