Slik forklarer vi hva trosfrihet er

I samfunn med store trosfrihetsutfordringer er det mange som ikke er klar over hva trosfrihet innebærer.

Dette gjelder både aktører i det sivile samfunn og enkeltindivider. De vet ikke hva deres rettigheter er eller hvordan de kan fremme respekten for trosfriheten.

Kunnskap om trosfrihet
Gjennom undervisning og kurs i menneskerettigheter og trosfrihet økes menneskers kunnskap og bevissthet om egne – og andres – rettigheter og menneskeverd. Å være klar over sine rettigheter og få kunnskap om relevante redskaper og metoder er avgjørende for å kunne jobbe for forandring. Samtidig er det grunnleggende at man også ser på sine egne holdninger, slik at man ikke er med på å opprettholde fordommer og diskriminering av andre.

Trosbaserte organisasjoner, trossamfunn og ikke-statlige organisasjoner har alle en viktig rolle å spille for å styrke demokrati, holde myndigheter ansvarlige og jobbe for fredelig sameksistens. Gjennom undervisning i menneskerettigheter og trosfrihet, vil vi  bygge lokalt sivilsamfunn og styrke lokale menneskers evne til å kjenne sine egne rettigheter og deretter kjempe sine egne kamper. Vi støtter partners som holder treninger for sin målgruppe og er noen ganger selv med å leder trosfrihetsundervisning sammen med partnere. 

Trosfrihet for alle
Derfor har vi utviklet heftet «Tros- og livssynsfrihet for alle». Det gir en innføring i hva trosfrihet er, hvorfor denne friheten er viktig og hvordan denne friheten ofte urettmessig begrenses. Dette heftet har våre partnere og andre i vårt nettverk oversatt til en rekke språk. De bruker det i opplysningsarbeid, påvirkningsarbeid og undervisning. Heftet finnes tilgjengelig digitalt på arabisk, urdu, russisk, kinesisk, vietnamesisk, burmesisk og spansk.  Heftet er under oversettelse til ytterligere språk. Se her.

Undervisning om trosfrihet
Med støtte fra norsk UD og i samarbeid med andre nordiske aktører i nettverket NORFORB arbeider vi med å utvikle godt undervisningsmateriell med fokus på trosfrihet. 

I mars 2018 ble en digital læringsplattform lansert med korte videoklipp som presenterer grunnene i trosfrihet samt øvelser og andre ressurser som kan brukes hvis man vi arrangere en trening selv. Filmene er oversatt til en rekke språk. Den digitale læringsplattformer er godt tatt imot av mange som vil bruke den. FNs spesialrapportør for trosfrihet, Ahmed Shaheeb, kaller den et «kvantesprang for undervisning i trosfrihet».

Ulike nettbaserte kurs er også under utvikling og vekker stor interesse, blant annet for å utruste flere til å kunne holde treninger i trosfrihet. 

Rettshjelp for trosfrihet

Når kristne og andre tros- og livssynsgrupper opplever overgrep og at deres trosfrihet begrenses på ulike måter, står de ofte alene og uten nødvendig kunnskap  om hvilke rettigheter de har ifølge landets lover. Å kunne søke råd og veiledning hos en advokat kan utgjøre stor forskjell når myndighetene prøver å bøtelegge eller stoppe religiøs aktivitet, legge beslag på eiendom eller bygninger, stenge kirker og gudshus, eller legger kjepper i hjulet i en registreringsprosess. For en som risikerer fengselsstraff på grunnlag av falske anklager kan det å få hjelp av en advokat som kjenner denne typen av problematikk være livsviktig.

Gjennom rettshjelp er vi på en unik og konstruktiv måte tilstede helt i frontlinjen hos dem som opplever myndighetsrestriksjoner, arrestasjoner og fengselsstraff på kroppen. De får hjelp til å navigere i et ofte vanskelig landskap av lover, regler og bestemmelser. En god advokat, som kjenner trosfrihetsfeltet, gjør det lettere å ha en god sak i møte med et rettsvesen som ofte forskjellsbehandler religiøse minoriteter og konvertitter.

Støtte til rettshjelp er en del av en treårig avtale med Utenriksdepartementet. Det er bevilget midler til å støtte advokater som gir gratis rettshjelp hovedskalig til kristne enkeltmennesker og kirker, men også tl mennesker i andre trossamfunn. I tillegg skal midlene brukes til undervisning for advokater om hvordan de kan bekjempe forfølgelse og hva slags verktøy de kan bruke til å forsvare ofre. Det skal utvikles en database/nettside med oversikt over viktige rettsdokumenter i en rekke land som et verktøy for advokater.

Advokater skal bistå med opplæring i trosfrihet for troende, rapportere om overgrep og drive lobbyvirksomhet mot politiske myndigheter og internasjonale organisasjoner for å styrke trosfriheten.

Rettshjelp kan hjelpe ofre med å forsvare sine rettigheter. På lengre sikt styrkes trosfriheten og menneskerettighetene hvis mange ofre får anerkjent sine rettigheter. Vellykkede rettsprosesser kan også lede til lovendringer som beskytter trosfriheten og retten til å praktisere religion.

Rettshjelp innebærer juridisk rådgivning til mennesker som ellers ikke ville hatt tilgang til slik hjelp. Klienten har ofte bare behov for å forstå sin egen situasjon eller å få råd om hvordan han eller hun kan kreve sine rettigheter overfor myndighetene. I noen tilfeller vil det være mulig og nødvendig å gå til rettssak.

Det skal utvikles en nettside/database med oversikter over viktige rettsdokumenter i en rekke land, som hjelp for advokater som tar saker om trosfrihet.