Andre aktører for trosfrihet

Christian Solidarity Worldwide
Kristen trosfrihetsorganisasjon som jobber over hele verden

Forum 18 News Service
Rapporterer om trosfrihet i blant annet Russland og Sentral-Asia

EPRID
European Platform on Religious Intolerance and Discrimination. Nettverk av organisasjoner og trossamfunn som jobber med trosfrihet opp mot EU systemet.

European Parliament Intergroup

Representanter i EU parlamentet som arbeider for trosfrihet.

IPPFORB

Nettverk av parlamentarikere over hele verden som er dedikert trosfrihet. 

The All Party Parliamentary Group on FoRB

Tverrpolitisk gruppe for trosfrihet i det britike parlamentet

Svenska Missionsrådet

Jobber med kapasitetsbygging og påvirkningsarbeid

Religious Freedom and Business Foundation 

Hvordan er trosfrihet bra for business og hvordan kan næringsliv fremme trosfrihet?

The 21st Century Wilberforce Initiative

Amerikansk organisasjon som fremmer trosfrihet gjennom kapasitetsbygging, påvirkning og teknologi

Hudson Institute Center for Religious Freedom

Forskningssenter

Religious Freedom Project, Berkely Center

Forskningsinstitutt under Georgetown University

Egyptian Initiativ for Personal Rights

Egyptisk organisasjon for blant annet dokumentasjon og rettshjelp

United States Commission on International Religious Freedom

USAs kommisjon for internasjonal trosfrihet.

 

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.