Rapporter om trosfrihet

Årlige rapporter

Geografiske rapporter

Hvis du ikke finner rapporter på et land du er interessert av her, se i de årlige rapporterne over.

FNs spesialrapportør

FNs spesialrapportør besøker regelmessig ulike land og skriver rapporter om situasjonen i det landet. Se hans geografiske rapporter her.

Midtøsten og Nord-Afrika

 • Christian Solidarity Worldwide publiserer jevnlig nyhetsmeldinger og rapporter (se etter det de kaller “briefings”, “reports” og “submission to UPR”). Du finner alt her

 • Midtøsten og Nord-Afrika: Oversikt over situasjonen for kristne i Midtøsten-Nord-Afrika av Middle East Concern (2017) Last ned

 • Midtøsten: Middle East Concern. Annual Report 2018. Last ned

 • Syria og Irak: Kirkens Nødhjelps rapport om religiøse minoriteter i Syria og Irak (2016). Last ned

 • Nord Irak: Wilting in the Kurdish Sun: the Hopes and Fears by Religious Minorities in Northern Iraq. USCRIF (2016) Last ned

   Iran

 • Iran: Annual Report. Violations of the rights of Christians in Iran. Last ned rapport for 2018 og for 2019.

 • Iran: Trosfrihetsorganisasjonen Article18s rapporter

Asia

 • Annual Report violations against christians in Iran. CSW, Middle East Concern m.fl. 2019. Last ned her.

 • Christian Solidarity Worldwide publiserer jevnlig nyhetsmeldinger og rapporter (se etter det de kaller “briefings”, “reports” og “submission to UPR”) fra land i Sør-Asia her og land i Øst-Asia her

 • India: «Constitutional and Legal Challenges Faced by Religious Minorities in India.» USCIRF (2017)   Last ned

 • Nepal: «Freedom of Religion or Belief.» CSW (2016) Last ned

 • Myanmar/Burma: «Hidden Plight: Christian Minorities in Burma.» USCIRF (2016) Last ned

 • Myanmar/Burma: «They tried to kill us all: atrocity crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar.» Fortify Rights (2017) Last ned

 • Myanmar/Burma: «They gave them long Swords. Preparations for Genocide and Crimes against humanity against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar.» Fortify Rights 2018. Last ned

 • Myanmar: «Situation for Freedom of Religion or Belief in Myanmar.» EQMM (2016) Last ned

 • Vietnam: Freedom of Religion or Belief in Vietnam. CSW (2017) Last ned

 • Nord-Korea: Total Denial: Violations of Freedom of Religion or Belief in North-Korea. CSW (2016) Last ned

 • Vietnam: BPSOS-rapport om brudd på trosfriheten for Cao Dai i Vietnam – juni 2018. Last ned i PDF.

Russland og Sentral-Asia

 • Følg situasjonen i Russland og Sentral-Asia gjennom nyhetstjenesten Forum18 som har nyhetsdekning og analyser for hvert av landene.

• Freedom of religion or belief in Central Asia – trends and challenges. Central Asia Forum (2015) Last ned

 • Challenges to Freedom of Religion in Post-Soviet Central Asian States. MissionEurasia (2016) Last ned

 

Noen tematiske rapporter

Begrensning av trosfriheten
• Global violations of Freedom of Relgion and Belief. (Cumberland Lodge, 2017).
Rapport om hvordan trosfriheten urettmessig begrenses.  Les her

• The international Promotion of Freedom of Religion or Belief
Rapport fra Dansk Institutt for Menneskerettigheter om hvordan man best kan fremme trosfrihet og unngå de mange fallgrubene som følger når man jobber med noe så komplekst som tros- og livssynsfrihet. Les her.

Utdanning og trosfrihet
• Faith and the Future. Discrimination on the Basis om Religion og Belief in Education. Christian Solidarity Worldwide, 2018. Last ned
 

Blasfemilover

• Enforcing the worlds blasphemy laws. USCRIF (2020). Les og last ned

• Respecting Rights? Measuring the World’s Blasphemy Laws. USCIRF (2017) Last ned

 

Les Magasinet Stefanus

Vil du vite mer om mennesker som diskrimineres eller undertrykkes for sin tro? Magasinet Stefanus kommer sju ganger i året – og er gratis.