Rapporter om trosfrihet

Årlige rapporter

Geografiske rapporter

Hvis du ikke finner rapporter på et land du er interessert av her, se i de årlige rapporterne over.

FNs spesialrapportør

FNs spesialrapportør besøker regelmessig ulike land og skriver rapporter om situasjonen i det landet. Se hans geografiske rapporter her.

Midtøsten og Nord-Afrika

 • Christian Solidarity Worldwide publiserer jevnlig nyhetsmeldinger og rapporter (se etter det de kaller “briefings”, “reports” og “submission to UPR”). Du finner alt her

 • Midtøsten og Nord-Afrika: Oversikt over situasjonen for kristne i Midtøsten-Nord-Afrika av Middle East Concern (2017) Last ned

 • Midtøsten: Middle East Concern. Annual Report 2018. Last ned

 • Syria og Irak: Kirkens Nødhjelps rapport om religiøse minoriteter i Syria og Irak (2016). Last ned

 • Nord Irak: Wilting in the Kurdish Sun: the Hopes and Fears by Religious Minorities in Northern Iraq. USCRIF (2016) Last ned

Asia

 • Annual Report violations against christians in Iran. CSW, Middle East Concern m.fl. 2019. Last ned her.

 • Christian Solidarity Worldwide publiserer jevnlig nyhetsmeldinger og rapporter (se etter det de kaller “briefings”, “reports” og “submission to UPR”) fra land i Sør-Asia her og land i Øst-Asia her

 • India: «Constitutional and Legal Challenges Faced by Religious Minorities in India.» USCIRF (2017)   Last ned

 • Nepal: «Freedom of Religion or Belief.» CSW (2016) Last ned

 • Myanmar/Burma: «Hidden Plight: Christian Minorities in Burma.» USCIRF (2016) Last ned

 • Myanmar/Burma: «They tried to kill us all: atrocity crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar.» Fortify Rights (2017) Last ned

 • Myanmar/Burma: «They gave them long Swords. Preparations for Genocide and Crimes against humanity against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar.» Fortify Rights 2018. Last ned

 • Myanmar: «Situation for Freedom of Religion or Belief in Myanmar.» EQMM (2016) Last ned

 • Vietnam: Freedom of Religion or Belief in Vietnam. CSW (2017) Last ned

 • Nord-Korea: Total Denial: Violations of Freedom of Religion or Belief in North-Korea. CSW (2016) Last ned

 • Vietnam: BPSOS-rapport om brudd på trosfriheten for Cao Dai i Vietnam – juni 2018. Last ned i PDF.

 

Russland og Sentral-Asia

 • Kazakhstan: Religious Freedom Survey. Forum 18 News Service (2018) Les

 • Azerbaijan: Religious Freedom Survey. Forum 18 News Service (2018) Les

 • Russia: Religious Freedom Survey. Forum 18 News Service (2017) Last ned

 • Uzbekistan: Religious Freedom Surbvey. Forum 18 News Service (2017) Last ned

 • Freedom of religion or belief in Central Asia – trends and challenges. Central Asia Forum (2015) Last ned

 • Challenges to Freedom of Religion in Post-Soviet Central Asian States. MissionEurasia (2016) Last ned

 

Tematiske rapporter

• Faith and the Future. Discrimination on the Basis om Religion og Belief in Education. Christian Solidarity Worldwide, 2018. Last ned

• FNs spesial rapportør for trosfrihet sine tematiske rapporter. Klikk her

• Religious Persecution and Refugees. CSW (2016) Last ned

• Selected Blasphemy Cases, USCRIF (2017) Last ned

• Respecting Rights? Measuring the World’s Blasphemy Laws. USCIRF (2017) Last ned

• Women and Religious Freedom – Synergies and Opportunities. USCRIF (2017) Last ned

 • Rapport 1 om kjønn, trosfrihet og FNs bærekraftsmål. SAI/DIM 2020. Last ned.

Les Magasinet Stefanus

Vil du vite mer om mennesker som diskrimineres eller undertrykkes for sin tro? Magasinet Stefanus kommer sju ganger i året – og er gratis.