Stefanusalliansen og asylsaker

Flyktninger som kommer for å søke asyl på religiøst grunnlag opplever mange ganger vanskeligheter i det norske asylsystemet. Det er ikke alltid konvertitter blir trodd, selv om omvendelsen er ekte, og norske myndigheter kan ha et annet syn på risikoen for forfølgelse ved retur, enn det vi har.

Stefanusalliansen har i dag ikke mulighet eller kapasitet til å engasjere seg i enkeltsaker, men vi prøver å bidra på et overordnet og strukturelt plan, bant annet gjennom utarbeidelse av rapporter.

I september 2017 ga vi sammen med NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere), Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Bispemøtet ut rapporten «Tro, Håp og Forfølgelse II». Dette er en oppdatert versjon av en NOAS-rapport fra 2014, og omhandler iranske konvertitters behandling i det norske asylsystemet.

I 2009 utga vi sammen med NOAS, Mellomkirkelig Råd og Norges Kristne Råd rapporten «I god tro» om retten til beskyttelse for personer som flykter på grunn av sin religion eller tro.

Hvis noen ønsker å hjelpe konvertitter som søker asyl, anbefaler vi:

 • Forsikre dere om at konverteringen er reell.
 • Samle god informasjon om situasjonen i landet for trosfrihet og konvertitter, og prøv å finne dokumentasjon som viser at det er reell risiko for akkurat denne vedkommende.  
 • Skaff en god advokat som kan føre saken.

Mer veiledning og hjelp kan fås hos:

Nyttige rapporter 

 • Annual Report 2017, Iran. United States Commision on Religious Freedom
  Last ned
 • Iran 2016 International Religious Freedom Report, US State Department
  Last ned
 • Iran – Freedom of Religion or Belief. Utgitt av CSW (2017) 
  Last ned
 • Landinfos notater/rapporter om konverteringer i Iran finner du her
 • UDIs regelverk finner du her
 • UNEs praksisnotat om forfølgelse på grunnlag av religion (2016) finner du her

Rapporter om konvertitter i norsk system:

 • «Tro, Håp og Forfølgelse II - Har kristne konvertitter fra Iran behov for beskyttelse?» Utgitt av NOAS, Mellomkirkelig Råd, Norges Kristne Råd, Bispemøtet og Stefanusalliansen (2017).
  Last ned
   
 • «Tro, håp og forfølgelse -  rapport om kristne konveritter fra Iran.» Utgitt av NOAS  (2014).
  Last ned
   
 • «Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) – praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012.» Av Cecilie Schjatvet (2015)
  Last ned
   
 • «Domstolens bruk av landinformasjon – en empirisk og normativ analyse av underrettspraksis.» Masteroppgave 2016
   
 • «I god tro – Retten til beskyttelse for personer som flykter på grunn av sin religion eller tro.» Utgitt av NOAS, Mellomkirkelig Råd og Stefanusalliansen (da Norsk Misjon i Øst), i 2009
  Last ned