Viktige dokumenter om trosfrihet

Introduksjon til trosfrihet

Stefanusalliansens hefte «Trosfrihet for alle».        

Les om hva trosfrihet er, hvorfor det er viktig og
hvordan den kan begrenses.
For norsk versjon klikk her.
For andre språk klikk her.

Global Violations of Freedom of Religion or Belief

Rapport om hvordan trosfrihet urettmessig begrenses
på ulike måter. 2017. Last ned.

The international Promotion of Freedom of Religion or Belief

Rapport fra Dansk Institutt for Menneskerettigheter om hvordan man best kan fremme trosfrihet og unngå de mange fallgrubene som følger når man jobber med noe så komplekst som tros- og livssynsfrihet. Last ned

FN dokumenter

Verdenserklæringen for menneskerettigheter Last ned

FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter Last ned

FNs 1981 erklæring om avskaffelsen av alle former for intoleranse og diskriminering basert på religion. Klikk her.

General Comment 22. Last ned.

Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred

Last ned

Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief: excerpts of the reports from 1986-2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion of Belief. Last ned

FOR FLERE LINKER

For tips til flere nyttige dokument fra FN og regionale mekanismer besøk gjerne NORFORBs digitale læringsplattform.

Les Magasinet Stefanus

Vil du vite mer om mennesker som diskrimineres eller undertrykkes for sin tro? Magasinet Stefanus kommer sju ganger i året – og er gratis.