Nøkkeldokumenter om trosfrihet

FN dokumenter

  • Verdenserklæringen for menneskerettigheter Last ned

  • FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter Last ned

  • FNs 1981 erklæring om avskaffelsen av alle former for intoleranse og diskriminering basert på religion. Klikk her.

  • General Comment 22. Last ned.

  • Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred

    Last ned

  • Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief: excerpts of the reports from 1986-2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion of Belief. Last ned

     

FOR FLERE LINKER

For tips til flere nyttige dokument fra FN og regionale mekanismer besøk gjerne NORFORBs digitale læringsplattform.

Andre nøkkeldokumenter

Global Violations of Freedom of Religion or Belief

Rapport om hvordan trosfrihet urettmessig begrenses
på ulike måter. 2017. Last ned.

The international Promotion of Freedom of Religion or Belief

Rapport fra Dansk Institutt for Menneskerettigheter om hvordan man best kan fremme trosfrihet og unngå de mange fallgrubene som følger når man jobber med noe så komplekst som tros- og livssynsfrihet. Last ned