«Barna gråter etter mat hjemme!»
 – Menighetsleder fra Salanikay i Pakistan 

_

Sultende familier forteller at de blir nektet nødhjelp fordi de er kristne! 

Beløp

Nødhjelp er for ALLE.
Vil du gi disse familiene hjelpen de blir nektet?

Menighetsleder fra Salanikay forteller

«En gruppe fra menigheten gikk for å få nødhjelp til familiene våre. Organisasjonen som delte ut nødhjelpspakker nektet å gi oss noe fordi vi er kristne. I den opphetede situasjonen samlet det seg en stor mobb på stedet. De banket opp menighetsmedlemmene våre. Nå har vi ikke mat igjen. Vi er isolert i hjemmene våre på grunn av myndighetenes koronarestriksjoner, vi får ikke arbeidet og vi har ingenting å kjøpe mat for! Barna gråter etter mat hjemme. Vi ber om at våre kristne brødre og søstre vil hjelpe oss i denne vanskelige tiden.» 
– Menighetsleder fra Salanikay 

 

Nødhjelp er for ALLE.

Husk at gaver av alle størrelser bidrar til å hjelpe!

«Jeg og to andre damer i nabolaget dro til et hus der vi hadde hørt at en organisasjon delte ut nødhjelpspakker med mat. Da vi kom fram, gikk jeg inn og spurte om en pakke med mat til meg og familien min. Representantene for organisasjonen forstod at jeg var kristen og sa at jeg kunne få mat hvis jeg resiterte en av kalmaene, islams trosbekjennelser. Jeg måtte gå tomhendt hjem til familien min.» 
– Kristen dame fra Korangi 

 

Kristne og andre minoriteter i Pakistan har i generasjoner blitt forskjellsbehandlet, trakassert og krenket. De er derfor svært fattige og sårbare. De fleste tjener til livets opphold som dagarbeidere og håndverkere. Under koronarestriksjonene får de ikke jobbet, får ingenting å kjøpe mat for og blir nå i tillegg avvist i matkøene av de lokale nødhjelpsorganisasjonene i landet – på grunn av sin tro.  

«Disse handlingene [i Pakistan] er helt enkelt avskyelige!» – Anurima Bhargava, U.S. Commission on International Religious Freedom 

Ingen skal bli nektet nødhjelp på grunn av sin tro! 

Vi trenger din hjelp for å kunne støtte de forfulgte i denne krisen. 

Hinduer og andre minoriteter blir også nektet nødhjelp fordi de ikke tilhører den dominerende religionen. Disse vil også bli tilbudt nødhjelp gjennom din gave. «Kan vi vise myndighetene at vi ikke gjør forskjell på folk, og at minoriteter står sammen mot denne grove urettferdigheten, så kan dette bli et veiskille for trosfrihetens vilkår i Pakistan», sier Sajid Christopher, leder av Stefanusalliansens partner Human Friends Organization. 

Gjennom vår partner HFO sitt nettverk i Pakistan, og med din hjelp, kan opp mot 500 familier få hjelp i én måned. 

National Minority Rights network’s medlemsorganisasjoner i Pakistand, Nettverk for interreligiøs harmoni og Minoriteters parlamentarikere i Pakistan, skal sammen identifisere gruppene og familiene som er i størst nød.

De som trenger det aller mest, vil få hjelp først! 

Covid-19 har gitt flere av våre partnere store problemer. Spesielt i Libanon, Syria, Irak og Iran. Skulle det bli et overskudd fra denne aksjonen, vil overskytende gaver også støtte disse.
 

Ikke VIPPS? Klikk under for å gi med:
VISA/MASTERCARD

TAKK FOR DITT BIDRAG!

Beløp

 

Bilder: Topp: Pakistanske barn, Creative Commons. Andre: Screenshot videoes, HFO.