Våre styrende organer

Styret

Styret har seks faste og to varamedlemmer, som alle velges av representantskapet som er organisasjonens øverste organ. I tillegg velger de ansatte i Stefanusalliansen (alle unntatt generalsekretæren) ett styremedlem.

Etter valg på representantskapet i 2010 sitter disse i styret:

• Gunnar Dehli (leder, bildet)Gunnar Dehli leder styret i Stefanusalliansen
• Ragnar Sagdahl 
• Ingeborg Midttømme
• Trond Pladsen
• Silje Wiig-Abban
• Emil André Erstad
• Birgitte Moe Olsen (valgt av de ansatte)
• 1. varamedlem: Siri Novak Øen
• 2. varamedlem: Thor-André Holten

Styret velger selv nestleder.
Les mer i våre vedtekter

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk
assisterende generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Representantskapet

Stefanusalliansens øverste organ. Det velger styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomite og behandler og vedtar styrets beretning og revidert regnskap. Vedtar også vedteltene.  Les mer i våre vedtekter.

Disse sitter i representantskapet:
Kåre Rune Hauge, leder (bildet)
• Ingunn Ulfsten, nestleder
• Oddbjørg Aasen Bjørdal
• Hans Olav Syversen 
• Fredrikke Kjosavik
• Borghild Hukkelberg
• Ole Christian Kvarme
• Henning Vik
• Reidulf Stige
• Hildegun Sarita Selle
• Dag Øivind Vincent Østereng
• Solveig Tveitereid
• Ragnhild Rein Bore
• Ditte Marie Fostervold
• Jarle Haugland

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk
assisterende generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Har du spørsmål?

Bruk skjemaet nedenfor. Fyll bare ut felter med * dersom du ikke ønsker noe tilsendt i posten.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.