Styret og representantskap

Styret

Styret har seks faste og to varamedlemmer, som alle velges av representantskapet som er organisasjonens øverste organ. I tillegg velger de ansatte i Stefanusalliansen (alle unntatt generalsekretæren) ett styremedlem.

Etter valg i representantskapet i april 2017 og valg blant de ansatte i august 2017 sitter disse i styret fram til juni 2018. Styret har konstituert seg selv:

Gunnar Dehli (leder, bildet)Gunnar Dehli leder styret i Stefanusalliansen
Jan Gossner (nestleder)
Einar Kjørven
Ragnar Sagdahl
Ingun Yri Øystese
Bente Pladsen
Johannes Morken (valgt av de ansatte)
1. varamedlem: Oddbjørg Minos
2. varamedlem: Lilly-Anne Østtveit Elgvin

 

Styret fra 1. juni 2018, etter valg på representantskapsmøtet 21. april:

Dehli, Gunnar                                                       
Gossner, Jan                                                                       
Hallaråker, Jorunn - NY
Kjørven, Einar
Morken, Johannes (ansattvalgt styremedlem)
Pladsen, Bente
Sagdahl, Ragnar
Pladsen, Trond (1. vara) - NY
Øystese, Ingun Yri (2. vara)

Styret velger selv leder og nestleder på et styremøte i begynnelsen av juni.
Les mer i våre vedtekter

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk
konstituert generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Representantskapet

Stefanusalliansens øverste organ. Det velger styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomite og vedtar årsberetning og revidert regnskap. Les mer i våre vedtekter.

Fra april 2018 til april 2019 sitter disse i representantskapet:

Karin Riska (leder, bildet)Karin Riska leder representantskapet i Stefanusalliansen.
Reidulf Stige (nestleder)
Oddbjørg Aasen Bjørdal
Ole Petter Erlandsen
Marie Bjørndal Fostervold
Svein Harberg
Hans Olav Syversen 
Fredrikke Kjosavik
Borghild Hukkelberg
Halvor Nordhaug
Henning Vik
Jostein Ørum
Susanne Ward Ådlandsvik
Kåre Rune Hauge
Hildegun Sarita Selle

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk
konstituert generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Har du spørsmål?

Bruk skjemaet nedenfor. Fyll bare ut felter med * dersom du ikke ønsker noe tilsendt i posten.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.