Styret og representantskap

Styret

Styret har seks faste og to varamedlemmer, som alle velges av representantskapet som er organisasjonens øverste organ. I tillegg velger de ansatte i Stefanusalliansen (alle unntatt generalsekretæren) ett styremedlem.

Etter valg på representantskapet i 2019 sitter disse i styret:

Gunnar Dehli (leder, bildet)Gunnar Dehli leder styret i Stefanusalliansen
Ragnar Sagdahl
Bente Pladsen
Trond Pladsen
Silje Wiig-Abban
Emil André Erstad
Johannes Morken (valgt av de ansatte)
1. varamedlem: Ingun Yri Øystese
2. varamedlem: Siri Novak Øen

Styret velger selv nestleder.
Les mer i våre vedtekter

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk
assisterende generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Representantskapet

Stefanusalliansens øverste organ. Det velger styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomite og vedtar årsberetning og revidert regnskap. Les mer i våre vedtekter.

Fra juni 2019 til juni 2020 sitter disse i representantskapet:

Karin Riska (leder, bildet)Karin Riska leder representantskapet i Stefanusalliansen.
Kåre Rune Hauge, nestleder
Oddbjørg Aasen Bjørdal
Marie Bjørndal Fostervold
Svein Harberg
Hans Olav Syversen 
Fredrikke Kjosavik
Borghild Hukkelberg
Ole Christian Kvarme
Henning Vik
Ingunn Ulfsten
Reidulf Stige
Susanne Ward Ådlandsvik
Hildegun Sarita Selle
Dag Øivind Vincent Østereng

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk
assisterende generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Har du spørsmål?

Bruk skjemaet nedenfor. Fyll bare ut felter med * dersom du ikke ønsker noe tilsendt i posten.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.