Våre styrende organer

Styret

Styret har seks faste og to varamedlemmer, som alle velges av representantskapet som er organisasjonens øverste organ. I tillegg velger de ansatte i Stefanusalliansen (alle unntatt generalsekretæren) ett styremedlem.

Etter valg på representantskapet i 2021 sitter disse i styret:

• Gunnar Dehli (leder, bildet)Gunnar Dehli leder styret i Stefanusalliansen 
• Ingeborg Midttømme
• Trond Pladsen
• Silje Wiig-Abban
• Eivor Andersen Oftestad
• Stig Øyvind Blystad
• Birgitte Moe Olsen (valgt av de ansatte)
• 1. varamedlem: Siri Novak Øen
• 2. varamedlem: Vivian Boodhun

Styret velger selv nestleder.
Les mer i våre vedtekter

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk,
assisterende generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Representantskapet

Stefanusalliansens øverste organ. Det velger styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomite og behandler og vedtar styrets beretning og revidert regnskap. Vedtar også vedtektene.  Les mer i våre vedtekter.

Etter valg i 2021 sitter disse i representantskapet:
Kåre Rune Hauge, leder (bildet)
• Ingunn Ulfsten, nestleder
• Ragnhild Rein Bore
• Therese Gabrielsen      
• Jarle Haugland
• Fredrikke Kjosavik
• Olga Kvitstein         
• Ole Christian Kvarme
• Hildegun Sarita Selle
• Reidulf Stige
• Jan Erik Sundby         
• Hans Olav Syversen
• Elin Sæverås
• Solveig Tveitereid 
• Dag Øivind Vincent Østereng

Spørsmål rettes til Hilde Skaar Vollebæk,
assisterende generalsekretær. Bruk skjemaet til høyre.

Har du spørsmål?

Bruk skjemaet nedenfor. Fyll bare ut felter med * dersom du ikke ønsker noe tilsendt i posten.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.