Våre vedtekter

Her kan du lese våre vedtekter, vedtatt av representantskapet 21. april 2018

Kort historikk

Glimt fra en innholdsrik historie fra starten under navnet Misjon bak Jernteppet i 1967.

Styrende organer

Disse sitter i styret og i representantskapet.

Årsrapporter og regnskap

Her finner du årsrapport, aktivitetsregnskap, styrets årsberetning og revisors rapport.

Dette kjennetegner oss

Les om Stefanusalliansens særegne arbeid  for misjon og trosfrihet.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.