BILDET: Charity og Aung Thet Nyunt. (Foto: Ingvar A. Isene)

Baptistpastoren Aung Thet Nyunt og hans kone Charity har startet Christian Faith Ministry i Myanmar. De driver både med fengselsbesøk, skoledrift og å hjelpe tidligere barnesoldater tilbake til landsbyene og familiene sine. Stefanusalliansen samarbeider med dem om utdeling av bibler og kristen litteratur til buddhistmunker. Vi har vært med å trykke en flott bibel med gullkant, som foræres munkene i full åpenhet. Munkene er ofte meget interessert i å lese religiøs og filosofisk litteratur.

«Myanmar er et svært religiøst land», sier Aung. «Det som treffer noen munker sterkt, er den kristne grunntanken om at Jesus har overvunnet alt; fristelser, død, sykdom, sosiale skiller. Jesus har gjort det for dem – og dette opplever de som en stor frihet.»

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.