Illustrasjonsbilde fra Mekka, Saudi-Arabia. (Foto: Wikimedia Commons)

Illustrasjonsbilde fra Mekka, Saudi-Arabia. (Foto: Wikimedia Commons)  

Stefanusalliansen har flere partnere og aktiviteter i regionen. Disse må vi av sikkerhetshensyn holde hemmelig.

Misjonsmessig er Den arabiske halvøy noe av det mest spennende en kan være med på for tiden. Mennesker som kommer til tro, må møte andre levende troende som kan være med på å bygge dem og gi dem fellesskap. Det er ikke lett, for å skifte tro er flere steder forbundet med dødsstraff.

Myndighetene i flere av landene i regionen søker proaktivt informasjon for å kunne slå ned på kristen virksomhet. Familie og lokalsamfunn opplever at deres ære krenkes; dette gjør at mange troende forfølges av sine egne. Flere har blitt drept for sin tro for at familiens ære skal gjenopprettes.

De som har valgt å følge Jesus Kristus, er følgelig svært utsatt. Mange føler seg ensomme og har stor hunger etter fellesskap og undervisning. Menigheten for mange der den elektroniske kirke i form av TV-program og kontakt på internett.

Stefanusalliansens prosjekter i regionen er å støtte misjonærer, arrangere samlinger og konferanser hvor kristne som lever i skjul, kan møtes og pleie fellesskap uten frykt, samt støtte til media-prosjekter til evangeliserende virksomhet. Misjonærene er arabisktalende og fra regionen, de kjenner utfordringene som nyomvendte står overfor på en helt annen måte enn vestlige misjonærer. 

På Den arabiske halvøy vokser det frem en stedegen og lokal kirke. Denne er i det skjulte, mange er helt ensomme i sin tro. Deres egen familie ville drepe dem om de visste om deres frafall fra islam. Stefanusalliansens arbeider gjennom sine partnere for å undervise og styrke dem som må utøve sin tro i skjul. Slik bygges en levende menighet i områder hvor familie, samfunn og myndigheter ikke tillater annen tro enn den offisielt anerkjente. Kristne minoriteter finnes riktignok i flere av landene, disse er kristne med bakrunn fra andre land, eller gjestearbeidere, og ikke folk som har konvertert fra islam.

Den arabiske halvøy er et av de mest segregerte samfunn i verden, her lukkes mennesker inn bak mange murer. Familien er det eneste stedet hvor tillitt finnes. Stefanusalliansens arv er å bringe evangeliet bak murene.