BILDET: Kloster i Tur Abdin. (Foto: Bjørn A. Wegge)

Dette folket var blant de første til å bli kristne, og det går en ubrutt linje helt fra bibelsk tid til de syrisk-ortodokse kristne i det sørøstlige Tyrkia. 

Kjerneområdene, som en gang var overfylt av livfulle kirker og klostre, finner vi i Tur Abdin og Mardin. De 2–3 000 syriakerne som fremdeles lever i disse områdene, kjemper en stadig mer intens kamp for overlevelse. Her finner vi Stefanusalliansens samarbeidspartnere,ledet av  biskop Saliba Özman.

De arbeider for å sikre et fortsatt kristent nærvær i disse områdene. Blant annet handler det om å gi undervisning i kristen tro og arameisk, som er deres morsmål og Jesu språk; arbeide for forståelse og dialog med andre folkegrupper og religioner i området; drive påvirkningsarbeid mot myndigheter i Tyrkia og gi juridisk bistand til kristne som blant annet opplever at land og eiendom blir fratatt dem.

I perioder har Stefanusalliansen også bidratt med å formidle nødhjelp gjennom Den syrisk-ortodokse kirken til kristne flykninger fra Syria og Irak. Stefanusalliansens første samarbeid med Den syrisk-ortodokse kirken var innspillingen av plata «Sangen fra Katakombene» med koret SKRUK, som ble utgitt 2013.