I Resurrection Church Beirut får syriske og irakiske flyktningbarn både leke og gå på skole.

I Resurrection Church Beirut får syriske og irakiske flyktningbarn både leke og gå på skole.  

Resurrection Church Beirut (RCB) var en liten evangelisk menighet da krigen brøt ut i Syria. Nå har den opplevd en enorm vekst i møte med de nye behovene etter en strøm av flyktninger fra Syria og Irak. Dette er i seg selv et vitnesbyrd om hvordan et åpent hjerte og en utstrakt hånd kan lede til endringer, ikke bare for dem vi hjelper, men også for oss selv.

RCB har et vidstrakt arbeid rettet mot syriske og irakiske flyktninger. Noe handler om å møte akutte behov, annet handler om en langsiktig tenkning for å bygge opp barn og voksne som har fått et slag for baugen i møte med krigens redsler.

Stefanusalliansen støtter Resurrection Church Beirut hovedsakelig gjennom deres utdanningstilbud, Learn Support Project (LSP), som tilrettelegges for syriske og irakiske flyktningbarn mellom 5-11 år.

Menigheten driver to slike prosjekter – ett i hovedkirken og ett i et av de to menighetsentrene som kirken har bygget opp for å ta seg av arbeidet for flyktninger. Vi støtter sistnevnte program med plass til 25 barn og som gir tilbud om tre timer undervisning fem dager i uken.

LSP dekker grunnleggende utdannelse i blant annet språk, matematikk, naturfag, fysisk aktivitet samt å takle hverdagsutfordringer.

Flesteparten av barna har aldri tidligere fått mulighet til å gå på skole. I tillegg sliter flere av barna etter krig og ufred med traumer, mobbing og andre atferdsproblemer. Struktur, lek og skole er derfor viktige verktøy for at barna skal overkomme traumer og for å bedre oppførsel både blant medelever og familie.  

Vi støtter også ved behov det omfattende nødhjelpsarbeidet menigheten har startet som respons på flyktningstrømmen. Her er behovene mange. Det blir delt ut både mat gjennom hele året samt tepper og varmeapparat på vinterstid.

Se en video fra skolestøtteprosjektet