John Kinahan og Felix Corley driver Forum 18 Newsservice.

John Kinahan og Felix Corley driver Forum 18 Newsservice.  

Forum 18 News Service er oppkalt etter artikkel 18 i Verdenserklæringen for menneskerettigheter, som garanterer trosfrihet, og tilsvarende artikkel 18 i den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, en kjerneavtale om menneskerettigheter. Vi jobber for religionsfrihet eller tro på alle på grunnlag av disse artiklene.

Forum 18 er et kristent initiativ som baserer seg på at hver person - uansett deres tro eller ikke-tro - har en iboende verdighet som ingen stat eller person kan ta fra dem. Frihet til religion eller tro - som inkluderer retten til å ikke ha religion og å kritisere enhver religion - er derfor en grunnleggende menneskerettighet.

Forum 18 gir sannferdig, original, detaljert og nøyaktig overvåking og analyse av brudd på tanke-, samvittighets- og trosfrihet i Russland, Sør-Kaukasus, Hviterussland og Sentral-Asia. Vi publiserer også sporadiske analyser på Tyrkia.

Alle Forum 18 News Service-materiale kan henvises til, sitert fra eller publiseres i sin helhet, dersom Forum 18 www.forum18.org krediteres som kilde. Vi ønsker velkommen til å koble til vår nettside.

Forum 18 er et norsk-dansk-svensk initiativ, et non-profit veldedighetsfond.

Organisasjonene som danner Forum 18s styre er:

Stefanusalliansen (Norge)
Equmeniakyrkan (Sverige)
Dansk Missionsråd (Danmark)
Den norske Helsingforskomité