Stefanusalliansen partner er Pars Theological Centre. Dette er en organisasjon som er helt og fult iransk; drevet av iranere ser det som sitt kall å forme ledere til kirken i Iran. Deres visjon er «en grunnfestet persisk kirke, ledet av ledere som lærer av Kristus, lever som Kristus og gjør disipler for Kristus».

Hundrevis av undergrunnsmenigheter blomstrer frem i Iran. Det finnes kristne menigheter i alle de større byene.

Den sterke veksten gir stor grunn til glede for en misjonsorganisasjon, men byr også på store utfordringer. Numerisk vekst må følges opp av grundig undervisning i kristne tro. Kirken i Iran er derfor i et desperat behov for godt utdannede pastorer og lærere som kan de nye troende grunnleggende kristendoms kunnskaper. Internett og satellitt-TV byr på nye muligheter til å nå dem som befinner seg bak vår tids barrierer.

I Iran finner vi også kraftig forfølgelse, så det er for en stor del en kirke som lever i skjul. Eneste mulighet for mange til å feire gudstjeneste, er ved å kjøre bil rundt i Teheran.

Pars Theological Centre formulerer sin visjon slik: «Å styrke den iranske kirke sin teologiske grunnvoll både i og utenfor Iran ved å gi systematisk og omfattende teologisk utdannelse, tilveiebringe teologiske ressurser og mulighet for nettverksbygging (fellesskap, diskusjoner og samarbeid) for iranske kirkeledere og teologer».

Kjernen i virksomheten er tredelt: Teologisk undervisning, lederutvikling og åndelig fostring. Plattformene dette skjer på er TV og internett samt konferanser og mentor-virksomhet.